Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2613/2012

Pozemkové úpravy: řízení o pozemkových úpravách; přechod vlastnického práva k pozemkům v území s nedokončeným scelovacím řízením

Pozemkové úpravy: řízení o pozemkových úpravách; přechod vlastnického práva k pozemkům v území s nedokončeným scelovacím řízením
k § 6 odst. 1 a § 14 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
I. Rozhodnutí o přechodu vlastnického práva na uživatele pozemků v území s nedokončeným scelovacím řízením podle § 14 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, nelze vydat mimo řízení o pozemkových úpravách v daném území s nedokončeným scelovacím řízením. Nezbytným předpokladem pro vydání rozhodnutí o přechodu vlastnického práva podle § 14 odst. 9 téhož zákona je tedy vedení řízení o pozemkových úpravách, které může zahájit z moci úřední pouze pozemkový úřad.
II. Pokud uživatel pozemků v území s nedokončeným scelovacím řízením podávající podnět k zahájení řízení o pozemkových úpravách ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, prokáže, že je přiměřeně pravděpodobné, že mu svědčí právo zakotvené v § 14 odst. 9 téhož zákona, je třeba považovat důvody, naléhavost a účelnost pozemkových úprav v daném území za opodstatněné, a pozemkový úřad je tudíž povinen řízení o pozemkových úpravách zahájit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2008, čj. 5 As 39/2008-46)
Prejudikatura:
č. 1124/2007 Sb. NSS a č. 1133/2007 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 131/2003 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 525/02), č. 94/2004 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 185/04), č. 124/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 353/04), č. 274/2004 Sb. a č. 257/2008 Sb.; rozsudky velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 1. 2000,
Beyeler proti Itálii
, stížnost č. 33202/96, ECHR 2000-I1), ze dne 22. 6. 2004,
Broniowski proti Polsku
, stížnost č. 31443/96, ECHR 2004-V2), a ze dne 28. 9. 2004,
Kopecký proti Slovensku
, stížnost č. 44912/98, ECHR 2004-IX3), rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 7. 2002,
Gratzinger a Gratzingerová proti České republice,
stížnost č. 39794/98, ECHR 2002-VII4), a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 6. 2001,
Zwierzynski proti Polsku
, stížnost č. 34049/96, ECHR 2001-VI, ze dne 5. 11. 2002,
Pinc a Pincová proti České republice
, stížnost č. 36548/97, ECHR 2002-VIII, a ze dne 12. 11. 2002,
Zvolský a Zvolská proti České republice
, stížnost č. 46129/99, ECHR 2002-IX5).
1)
Neoficiální český překlad rozsudku publikován viz Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ASPI, č. 2/2000, s. 78.
2)
Neoficiální český překlad rozhodnutí publikován viz Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ASPI, č. 4/2004, s. 192
3)
Neoficiální český překlad rozsudku publikován viz Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ASPI, č. 1/2003, s. 27.
4)
Neoficiální český překlad rozhodnutí publikován viz Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ASPI, č. 4/2002, s. 165.
5)
Neoficiální český překlad rozsudku publikován viz Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ASPI, č. 3/2006, s. 177.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.