Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2619/2012

Daň z převodu nemovitostí: k pojmu "byt, který nebyl dosud užíván"

Daň z převodu nemovitostí: k pojmu „byt, který nebyl dosud užíván“
k § 20 odst. 7 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném pro rok 2005 a 2006
Bytem, který „
nebyl dosud užíván
“ [§ 20 odst. 7 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí], je třeba rozumět byt v materiálním slova smyslu (nikoliv v právním smyslu), který ještě nebyl fakticky (na základě rozhodnutí příslušného orgánu) užíván k bydlení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2008, čj. 7 Afs 85/2008-77)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 63/1997 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.