Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2610/2012

Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; ochranné známky: skutkový stav pro rozhodnutí o přihlášce

Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Ochranné známky: skutkový stav pro rozhodnutí o přihlášce
k § 36 odst. 3 a § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 22 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
I. V případě postupu podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004 má rozkladový orgán povinnost umožnit účastníku řízení vyjádřit se nejen k podkladům rozhodnutí nově pořízeným rozkladovým orgánem [§ 36 odst. 3 ve spojení s § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004], ale též k případným novým důvodům, pro něž hodlá přihlášku zamítnout (§ 22 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách).
II. Při meritorním rozhodování o přihlášce ochranné známky správní orgán vychází ze skutkového stavu ke dni, k němuž je o přihlášce rozhodováno, nikoli ke dni podání přihlášky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, čj. 1 As 55/2008-156)
Prejudikatura:
č. 303/2004 Sb. NSS a č. 1097/2007 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.