Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2618/2012

Daňové řízení: odůvodnění rozhodnutí o nařízení přezkoumání daňových rozhodnutí

Daňové řízení: odůvodnění rozhodnutí o nařízení přezkoumání daňových rozhodnutí
k § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb.**)
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
V odůvodnění rozhodnutí o nařízení přezkoumání daňových rozhodnutí podle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je správní orgán povinen uvést nejen to, na jakých konkrétních podstatných vadách řízení se rozhodnutí zakládá nebo se kterými konkrétními právními předpisy je v rozporu, ale také které konkrétní okolnosti nasvědčují tomu, že došlo ke stanovení daně v nesprávné výši. Neučiní-li tak, je rozhodnutí o nařízení přezkoumání nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2008, čj. 22 Ca 80/2008-24)
Prejudikatura:
č. 1965/2010 Sb. NSS.
**)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.