Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2609/2012

Správní řízení: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu; zkrácené přezkumné řízení

Správní řízení: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu; zkrácené přezkumné řízení
k § 97 odst. 3 a § 98 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Skutečnost, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně je nepřezkoumatelné pro absenci jakýchkoliv úvah, neopravňuje nadřízený správní orgán, aby ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 v souvislosti s § 97 odst. 3 správního řádu z roku 2004 toto rozhodnutí nahradil svým rozhodnutím s vlastními věcnými závěry a jejich odůvodněním. Spočívá-li zjevný rozpor rozhodnutí s právními předpisy v nedostatku odůvodnění, je nadřízený správní orgán povinen takové rozhodnutí zrušit a vrátit správnímu orgánu I. stupně s právním názorem vedoucím k odstranění zjištěné vady řízení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2009, čj. 9 Ca 67/2007-46)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.