Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2564/2012 - 2595/2012

Obsah vydání 5/2012

Stáhnout PDF

2564/2012 Daňové řízení: správní uvážení; požadavky na odůvodnění

Datum: 18.01.2012 · Sbírkové č.: 2564/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 78/2011 - 184 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 425 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40 odst.6; JUD105374CZ IV. ÚS 2323/07; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30956CZ 8 Afs 145/2005 - 86;

2565/2012 Řízení před soudem: ustanovení zástupce účastníkovi s duševním postižením

Datum: 16.11.2011 · Sbírkové č.: 2565/2012 · Sp. zn.: 6 Ads 130/2011 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 429 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.8; JUD30580CZ 6 Azs 27/2004 - 41;

2566/2012 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysoké škole; Školství: rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysoké škole

Datum: 08.09.2011 · Sbírkové č.: 2566/2012 · Sp. zn.: 7 As 79/2011 - 120 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 431 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §50 odst.7;

2567/2012 Daňové řízení: přezkum rozhodnutí o určení penále; řízení před soudem: odmítnutí žaloby pro nepřípustnost

Datum: 02.12.2011 · Sbírkové č.: 2567/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 13/2011 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §37b odst.1; 337/1992 Sb.: §46 odst.8; 1/1993 Sb.: čl.95; 1/1993 Sb.: čl.95 odst.2; 230/2006 Sb.; JUD32634CZ Pl. ÚS 39/2000; JUD30765CZ 2 Afs 98/2004 - 65; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77;

2568/2012 Daňové řízení: místní šetření; poskytnutí informací o technologii prováděného odběru vzorků

Datum: 22.07.2011 · Sbírkové č.: 2568/2012 · Sp. zn.: 5 Aps 3/2011 - 101 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 441 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §15; JUD105710CZ 5 As 28/2007 - 89;

2569/2012 Daň z příjmů: daňová uznatelnost nákladů; smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Datum: 07.06.2011 · Sbírkové č.: 2569/2012 · Sp. zn.: 11 Ca 175/2009 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2012 · Strana: 444 · Vztah k předpisu: 89/1992 Sb.; 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.w);

2570/2012 Daň z příjmů: příjmy z dohody o narovnání

Datum: 09.11.2011 · Sbírkové č.: 2570/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 58/2011 - 94 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 447 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §585; 586/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.g); 586/1992 Sb.; JUD32621CZ IV. ÚS 13/2000;

2571/2012 Daň z příjmů: příjem z poplatku za odstřel zvěře s doprovodem

Datum: 21.09.2011 · Sbírkové č.: 2571/2012 · Sp. zn.: 8 Afs 56/2010 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 450 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7; 586/1992 Sb.: §10; 449/2001 Sb.: §32 odst.5; JUD34638CZ Pl. ÚS 34/03; JUD38988CZ 5 Afs 8/2005 - 79;

2572/2012 Daň z příjmů: daňová uznatelnost dioptrických brýlí

Datum: 29.09.2011 · Sbírkové č.: 2572/2012 · Sp. zn.: 30Af 43/2010 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2012 · Strana: 455 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.u);

2573/2012 Spotřební daně: provozovna určená k prodeji tabákových výrobků a lihovin; zajištění vybraných výrobků

Datum: 23.09.2011 · Sbírkové č.: 2573/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 30/2011 - 105 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 459 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §115 odst.2; 353/2003 Sb.: §133 odst.1; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64; JUD37765CZ 2 As 57/2005 - 71;

2574/2012 Ceny: porušení cenových předpisů; dělení společných nákladů; úroveň nákladů a zisku

Datum: 15.05.2011 · Sbírkové č.: 2574/2012 · Sp. zn.: 62Ca 48/2009 - 258 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2012 · Strana: 462 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §15 odst.1 písm.c); JUD149406CZ 2 Afs 109/2007 - 146;

2575/2012 Opatření obecné povahy: stanovisko ministerstva ke schválení vakcinační akce

Datum: 14.12.2011 · Sbírkové č.: 2575/2012 · Sp. zn.: 3 Ao 7/2011 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §5a odst.3; 500/2004 Sb.: §154-158; 500/2004 Sb.; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD180859CZ IV. ÚS 1639/2007;

2576/2012 Stavební zákon: námitky proti provádění stavby; pravomoc autorizovaného inspektora; důsledky zrušení certifikátu autorizovaného inspektora

Datum: 04.08.2011 · Sbírkové č.: 2576/2012 · Sp. zn.: 30 A 13/2011 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2012 · Strana: 473 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §117 odst.4; 183/2006 Sb.: §129 odst.1 písm.b); JUD197852CZ 2 As 37/2011 - 81;

2577/2012 Stavební zákon: vliv stavby na okolní stavby; obecné požadavky na využívání území; stavba na hranici pozemku

Datum: 13.10.2011 · Sbírkové č.: 2577/2012 · Sp. zn.: 10 A 138/2010 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2012 · Strana: 477 · Vztah k předpisu: 137/1998 Sb.: §23 odst.1; 501/2006 Sb.: §23 odst.2;

2578/2012 Pozemkové úpravy: zajištění přístupnosti pozemků; výměra a geometrický plán pozemků ve zjednodušené evidenci; přiměřenost zásahu do vlastnického práva

Datum: 06.12.2011 · Sbírkové č.: 2578/2012 · Sp. zn.: 1 As 96/2011 - 143 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 481 · Vztah k předpisu: 344/1992 Sb.: §29 odst.3; 190/1996 Sb.: §84 odst.1 písm.b); 139/2002 Sb.: §2; 139/2002 Sb.: §10; 545/2002 Sb.: §7 odst.6; JUD31687CZ Pl. ÚS 34/97; JUD152254CZ 8 As 5/2008 - 93;

2579/2012 Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců; povolení k zaměstnání

Datum: 14.12.2011 · Sbírkové č.: 2579/2012 · Sp. zn.: 6 Ads 139/2011 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 492 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §35 odst.1; 435/2004 Sb.: §92 odst.1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD195703CZ 2 Afs 88/2010 - 70;

2580/2012 Pojistné na sociální zabezpečení: plnění zahrnutá do vyměřovacího základu zaměstnance; odstupné

Datum: 31.08.2011 · Sbírkové č.: 2580/2012 · Sp. zn.: 57A 80/2010 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 5/2012 · Strana: 498 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §60a odst.1; 589/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.b); 589/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.a); 598/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.b); 598/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.a); 262/2006 Sb.: §52 písm.d); 262/2006 Sb.: §52 písm.b); 262/2006 Sb.: §52 písm.a); 262/2006 Sb.: §52 písm.c); 262/2006 Sb.: §56; 262/2006 Sb.: §67 odst.1; JUD23068CZ 21 Cdo 1667/2001;

2581/2012 Nárok na nemocenské: opilost jako příčina vzniku pracovní neschopnosti

Datum: 18.01.2012 · Sbírkové č.: 2581/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 109/2011 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 501 · Vztah k předpisu: 54/1956 Sb.: §24 odst.1 písm.c);

2582/2012 Pomoc v hmotné nouzi: přiznání mimořádné okamžité pomoci

Datum: 23.11.2011 · Sbírkové č.: 2582/2012 · Sp. zn.: 3 Ads 113/2011 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 505 · Vztah k předpisu: 110/2006 Sb.: §8 odst.3; 110/2006 Sb.: §8 odst.2; 111/2006 Sb.: §2 odst.3;

2583/2012 Školství: rozhodnutí veřejné vysoké školy o přerušení studia

Datum: 23.12.2011 · Sbírkové č.: 2583/2012 · Sp. zn.: 4 As 26/2011 - 176 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 509 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §54 odst.1; 111/1998 Sb.: §58 odst.4; 111/1998 Sb.: §58 odst.3; 111/1998 Sb.: §68 odst.3;

2584/2012 Provoz na pozemních komunikacích: povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 2584/2012 · Sp. zn.: 57A 66/2010 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 5/2012 · Strana: 514 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §43 odst.5; 361/2000 Sb.: §77 odst.5; 361/2000 Sb.: §78 odst.2;

2585/2012 Telekomunikace: podkladové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu; výše příspěvku na účet univerzální služby

Datum: 22.07.2011 · Sbírkové č.: 2585/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 383/2008 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2012 · Strana: 519 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §31 odst.1; 151/2000 Sb.; 235/2001 Sb.: §5 odst.1;

2586/2012 Pobyt cizinců: stanovení doby zákazu vstupu na území v rozhodnutí o správním vyhoštění

Datum: 24.01.2012 · Sbírkové č.: 2586/2012 · Sp. zn.: 1 As 106/2010 - 83 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2012 · Strana: 521 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §118 odst.4; 326/1999 Sb.: §118 odst.1; 326/1999 Sb.: §118;

2587/2012 Daňové řízení: daňová kontrola

Datum: 15.02.2008 · Sbírkové č.: 2587/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 44/2007 - 68 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 527 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.9; 337/1992 Sb.: §2 odst.2; 337/1992 Sb.: §16 odst.4 písm.e);

2588/2012 Daňové řízení: věcná příslušnost správce daně

Datum: 19.02.2008 · Sbírkové č.: 2588/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 101/2007 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 527 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §1 odst.3; 337/1992 Sb.: §48; JUD26282CZ 2 As 19/2003 - 58; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD37756CZ 2 Afs 202/2004 - 43;

2589/2012 Daňové řízení: ukončení vytýkacího řízení

Datum: 26.03.2008 · Sbírkové č.: 2589/2012 · Sp. zn.: 1 Ans 3/2008 - 78 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 528 · Vztah k předpisu: D-144; 337/1992 Sb.: §43; 280/2009 Sb.: §7; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90;

2590/2012 Daňové řízení: lhůta pro vymáhání daňového nedoplatku

Datum: 30.05.2008 · Sbírkové č.: 2590/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 41/2007 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 528 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §70 odst.1;

2591/2012 Daňové řízení: obnova řízení; lhůty

Datum: 19.06.2008 · Sbírkové č.: 2591/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 28/2008 - 51 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 528 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 337/1992 Sb.: §47 odst.1; 337/1992 Sb.: §47; 337/1992 Sb.: §54 odst.3; 337/1992 Sb.: §55; 150/2002 Sb.: §41; JUD32011CZ II. ÚS 31/99; JUD30753CZ 30 Ca 263/2002 - 36; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

2592/2012 Daňové řízení: exekuce prodejem nemovitostí; věci vyloučené z exekuce

Datum: 18.06.2008 · Sbírkové č.: 2592/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 39/2007 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 529 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §322 odst.3; 337/1992 Sb.: §73 odst.7; JUD15564CZ 21 Cdo 698/2000; JUD23252CZ 20 Cdo 1766/2001;

2593/2012 Daň z příjmů: povinnost podat daňové přiznání; Daňové řízení: vliv sražených záloh na daň na výši daně

Datum: 27.08.2008 · Sbírkové č.: 2593/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 117/2008 - 86 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 529 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 337/1992 Sb.: §46; 337/1992 Sb.: §46 odst.1; 586/1992 Sb.: §38g odst.2;

2594/2012 Daň z příjmů: prodej zástavy v nedobrovolné dražbě; bezúplatný přechod vlastnického práva

Datum: 04.12.2008 · Sbírkové č.: 2594/2012 · Sp. zn.: 22Ca 212/2008 - 27 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 5/2012 · Strana: 530 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §27 odst.5;

2595/2012 Daň z příjmů: náhrady cestovních výdajů zahraničního zaměstnance; smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Datum: 17.04.2008 · Sbírkové č.: 2595/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 77/2007 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2012 · Strana: 530 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.7; 257/1993 Sb.;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.