Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: X

2592/2012

Daňové řízení: exekuce prodejem nemovitostí; věci vyloučené z exekuce

Daňové řízení: exekuce prodejem nemovitostí; věci vyloučené z exekuce
k § 268 odst. 1 písm. d) a § 322 odst. 3 občanského soudního řádu
k § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. *)
I. Při daňové exekuci prodejem nemovitostí nejsou z
exekuce
vyloučeny ve smyslu § 322 odst. 3 o. s. ř., ve spojení s § 73 odst. 7 větou první zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zemědělské pozemky, i když předmětem podnikatelské činnosti povinného je zemědělská výroba, protože tato není podle své povahy vázána na určité místo nebo na vlastnictví konkrétní nemovitosti, takže nelze dovodit, že je nezbytně potřebuje ke svému podnikání.
II. Není sice vyloučeno, že zemědělský pozemek může mít natolik specifické a ojedinělé vlastnosti, pro které bude pro provozování určité zemědělské činnosti nezastupitelný, ale pokud povinný, jehož předmětem podnikání je zemědělská výroba, pouze tvrdí, že předmětnou nemovitost nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti ve smyslu § 322 odst. 3 o. s. ř., aniž by toto své tvrzení podpořil jakýmikoliv argumenty, nelze bez dalšího dovodit, že prodej předmětného pozemku znemožní pokračovat v podnikání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2008, čj. 7 Afs 39/2007-46)
Prejudikatura:
č. 33/2003 Sb. NS a Soudní
judikatura
rozhodnutí soudů ČR č. 140/2000.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.