Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: X

2594/2012

Daň z příjmů: prodej zástavy v nedobrovolné dražbě; bezúplatný přechod vlastnického práva

Daň z příjmů: prodej zástavy v nedobrovolné dražbě; bezúplatný přechod vlastnického práva
k § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 12/1998 Sb. *)
k § 165 odst. 1 občanského zákoníku ve znění zákonů č. 367/2000 Sb. a č. 317/2001 Sb.
Zpeněžení zástavy v nedobrovolné dražbě není bezúplatným převodem vlastnického práva. Nejedná se o „
převod
“ s ohledem na nedostatek vůle zástavního dlužníka převést své vlastnictví na jiného. Není tu ani bezúplatnost, protože vydražitel za věc zaplatil a zástavnímu dlužníkovi vzniká vůči obligačnímu dlužníkovi právo na nahrazení újmy vzniklé pozbytím zástavy.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 12. 2008, čj. 22 Ca 212/2008-27)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.