Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: X

2590/2012

Daňové řízení: lhůta pro vymáhání daňového nedoplatku

Daňové řízení: lhůta pro vymáhání daňového nedoplatku
k § 70 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků *)
O předpisu daňového penále za pozdní úhradu záloh daně silniční musí být daňový dlužník vyrozuměn ve lhůtě, v níž se promlčuje vybrání těchto záloh, přičemž běh promlčecí lhůty ve vztahu k penále za prodlení úhradou záloh nelze vázat na daň jako takovou. Pokud se nedoplatek záloh na daň silniční stal splatným v roce 1998, pak v souladu s § 70 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, začala lhůta pro vybrání a vymáhání daňového nedoplatku na zálohách na dani silniční běžet od 1. 1. 1999.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2008, čj. 7 Afs 41/2007-50)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.