Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: X

2588/2012

Daňové řízení: věcná příslušnost správce daně

Daňové řízení: věcná příslušnost správce daně
k § 1 odst. 3 a § 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb.*)
Správcem daně podle § 1 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je třeba rozumět obecní úřad pouze tehdy, pokud se jedná o daň (ve smyslu legislativní zkratky § 1 odst. 1 citovaného zákona), k jejíž správě je obecní úřad podle zvláštního zákona věcně příslušný. Podal-li daňový subjekt odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů k obecnímu úřadu, který není k její správě věcně příslušný, a tento jej až po uplynutí lhůty k podání odvolání zaslal věcně příslušnému finančnímu úřadu, není toto odvolání podané včas.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, čj. 2 Afs 101/2007-49)
Prejudikatura:
č. 16/2003 Sb. NSS, č. 869/2006 Sb. NSS a č. 1115/2007 Sb. NSS.
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.