Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2482/2012 - 2507/2012

Obsah vydání 2/2012

Stáhnout PDF

2482/2012 Řízení před soudem: nezákonný zásah; úkony exekutora

Datum: 16.11.2011 · Sbírkové č.: 2482/2012 · Sp. zn.: 5 Aps 6/2011 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §28; 150/2002 Sb.: §82;

2483/2012 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu

Datum: 06.05.2010 · Sbírkové č.: 2483/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 190/2008 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2012 · Strana: 109 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82 do 31.12.2011; 150/2002 Sb.: §86; 150/2002 Sb.: §86 do 31.12.2011; 496/2004 Sb.: §2; 500/2004 Sb.: §37 odst.4;

2484/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: odvolání generálního ředitele; Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 30.03.2011 · Sbírkové č.: 2484/2012 · Sp. zn.: 1 As 102/2010 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 116 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 484/1991 Sb.: §8 odst.1 písm.a); 484/1991 Sb.: §9 odst.6; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); JUD33614CZ I. ÚS 182/05; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197;

2485/2012 Řízení před soudem: doručení rozhodnutí vyvěšením

Datum: 05.08.2010 · Sbírkové č.: 2485/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 6/2010 - 201 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 124 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §42 odst.4; HI5031CZ 7 Afs 6/2010 - 201; JUD33392CZ I. ÚS 60/05; JUD30583CZ 7 As 33/2003 - 80;

2486/2012 Správní řízení: doručování

Datum: 31.10.2011 · Sbírkové č.: 2486/2012 · Sp. zn.: 8 As 16/2011 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 127 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §23 odst.4; JUD23368CZ 5 Cmo 343/2002;

2487/2012 Správní řízení: příkaz; Pozemní komunikace: příkaz vlastníkům a uživatelům pozemních komunikací k odstranění nedostatků

Datum: 24.02.2010 · Sbírkové č.: 2487/2012 · Sp. zn.: 57Ca 70/2009 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 2/2012 · Strana: 133 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §41 odst.2; 500/2004 Sb.: §150 odst.4; 500/2004 Sb.: §150; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD102347CZ 4 As 37/2005 - 83;

2488/2012 Daň z příjmů: vyloučení nákladů z daňově uznatelných výdajů

Datum: 30.09.2011 · Sbírkové č.: 2488/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 65/2010 - 138 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 142 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24; JUD30665CZ 2 Afs 62/2004 - 70; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD166712CZ 1 Afs 11/2010 - 94;

2489/2012 Daň z příjmů: absolutní neplatnost úkonů a jejich účinky

Datum: 02.12.2010 · Sbírkové č.: 2489/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 130/2009 - 200 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 148 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.1; JUD26268CZ 7 A 146/2001 - 29; JUD34480CZ 2 Afs 94/2004 - 50; JUD30811CZ 2 Afs 13/2005 - 60;

2490/2012 Spotřební daně: odnětí povolení k provozování daňového skladu; k pojmu "zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím"

Datum: 12.08.2010 · Sbírkové č.: 2490/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 43/2010 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 153 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §20 odst.18 písm.b);

2491/2012 Daňové řízení: peněžní prostředky zajištěné správcem daně; majetek patřící do konkursní podstaty

Datum: 26.01.2011 · Sbírkové č.: 2491/2012 · Sp. zn.: 9 Afs 29/2010 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 159 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.i); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 337/1992 Sb.: §71;

2492/2012 Cla: důkazní břemeno; osvědčení vydané orgány třetí země; nedbalost

Datum: 20.07.2011 · Sbírkové č.: 2492/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 42/2011 - 209 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 162 · Vztah k předpisu: JUD34546CZ 1 Afs 20/2004 - 51; JUD107034CZ 5 Afs 37/2007 - 49; JUD144478CZ 1 Afs 27/2008 - 97; 31992R2913 (EU);

2493/2012 Právo na informace: výluka z práva na informace; názory povinného subjektu

Datum: 19.10.2011 · Sbírkové č.: 2493/2012 · Sp. zn.: 1 As 107/2011 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.4; JUD30583CZ 7 As 33/2003 - 80; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD174672CZ 1 As 28/2010 - 86;

2494/2012 Právo na informace: veřejná instituce

Datum: 19.10.2011 · Sbírkové č.: 2494/2012 · Sp. zn.: 1 As 114/2011 - 121 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 172 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; JUD132983CZ 8 As 57/2006 - 67; JUD156878CZ 2 Ans 4/2009 - 93; JUD185090CZ 2 Ans 7/2010 - 175;

2495/2012 Veřejné zakázky: veřejné zakázky malého rozsahu

Datum: 26.01.2011 · Sbírkové č.: 2495/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 132/2009 - 275 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 178 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §6; 137/2006 Sb.: §12 odst.3; 137/2006 Sb.: §13; 137/2006 Sb.: §14; 137/2006 Sb.: §18 odst.3; 137/2006 Sb.: §114 odst.1; HI5686CZ 2 Afs 132/2009 - 275; JUD170159CZ R163/2007/02 - 03863/2008/310 - Hr;

2496/2012 Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele; podání námitek

Datum: 24.11.2010 · Sbírkové č.: 2496/2012 · Sp. zn.: 62Ca 83/2008 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2012 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §110 odst.3; 137/2006 Sb.: §114 odst.3;

2497/2012 Ústavní právo: dělba moci; samospráva krajů; Opatření obecné povahy: zásady územního rozvoje

Datum: 16.06.2011 · Sbírkové č.: 2497/2012 · Sp. zn.: 7 Ao 2/2011 - 127 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.1; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.11; 183/2006 Sb.: §18; JUD103468CZ Pl. ÚS 45/06 - 2; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120;

2498/2012 Kompetenční spory: nepřípustnost žaloby

Datum: 30.08.2011 · Sbírkové č.: 2498/2012 · Sp. zn.: Komp 6/2010 - 123 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §99 písm.a); JUD103014CZ Komp 3/2004 - 40; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46; JUD139439CZ Komp 4/2008 - 49;

2499/2012 Kompetenční spory: přezkum procesního rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci

Datum: 21.09.2011 · Sbírkové č.: 2499/2012 · Sp. zn.: Konf 65/2010 - 21 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 200 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §64 odst.2; 229/1991 Sb.: §9 odst.4; 150/2002 Sb.: §4 odst.1; JUD19781CZ 30 Ca 46/99; JUD30466CZ Konf 123/2003 - 7;

2500/2012 Kompetenční spory: soukromoprávní spor mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů

Datum: 17.10.2011 · Sbírkové č.: 2500/2012 · Sp. zn.: Konf 11/2011 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2012 · Strana: 204 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §21; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD162238CZ Konf 56/2009 - 7;

2501/2012 Řízení před soudem: opožděnost žaloby; kompetenční výluka; podmínky řízení o žalobě proti více rozhodnutím

Datum: 28.02.2008 · Sbírkové č.: 2501/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 69/2007 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §39 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD34477CZ 1 Afs 22/2004 - 72;

2502/2012 Řízení před soudem: zastavení řízení z důvodu uspokojení navrhovatele

Datum: 26.02.2009 · Sbírkové č.: 2502/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 105/2008 - 185 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §62; JUD30518CZ A 9/2004 - 33;

2503/2012 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti; nutnost odůvodnit usnesení

Datum: 21.12.2007 · Sbírkové č.: 2503/2012 · Sp. zn.: Nad 22/2007 - 101 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §7 odst.7; JUD34507CZ 8 As 21/2005 - 101;

2504/2012 Řízení před soudem: osoba zjevně neoprávněná k podání kasační stížnosti

Datum: 21.12.2007 · Sbírkové č.: 2504/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 127/2007 - 61 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §120; JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56;

2505/2012 Daň z přidané hodnoty: odpočet daně

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 2505/2012 · Sp. zn.: 15Ca 66/2005 - 39 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 2/2012 · Strana: 212 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §5 odst.7; 500/2002 Sb.; JUD38910CZ 5 Afs 23/2003 - 122; JUD34494CZ 3 Afs 9/2004 - 55;

2506/2012 Daňové řízení: prokazování tvorby rezervy na opravu hmotného majetku; povinnost přihlížet k okolnostem zjištěným během daňové kontroly

Datum: 08.11.2007 · Sbírkové č.: 2506/2012 · Sp. zn.: 9 Afs 50/2007 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 212 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.i); 593/1992 Sb.: §1; 593/1992 Sb.: §2 odst.1; 593/1992 Sb.: §7 odst.2; JUD30644CZ 15 Ca 609/2000 - 17; JUD30351CZ 30 Ca 101/2001 - 63; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30738CZ 4 Afs 1/2003 - 43;

2507/2012 Daňové řízení: stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek

Datum: 23.07.2009 · Sbírkové č.: 2507/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 72/2008 - 71 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2012 · Strana: 212 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.