Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2503/2012

Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti; nutnost odůvodnit usnesení

Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti; nutnost odůvodnit usnesení
k § 7 odst. 7 soudního řádu správního ve znění zákona č. 159/2006 Sb.*)
I. Usnesení, jímž krajský soud rozhodl podle § 7 odst. 7 s. ř. s. o postoupení věci místně příslušnému soudu, musí obsahovat odůvodnění.
II. Proti usnesení, jímž krajský soud rozhodl podle § 7 odst. 7 s. ř. s. o postoupení věci místně příslušnému soudu, je kasační stížnost přípustná.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2007, čj. Nad 22/2007-101)
Prejudikatura:
č. 1006/2007 Sb. NSS.
*)
S účinností od 20. 6. 2008 byl odstavec 7 přesunut do odstavce 6 zákonem č. 216/2008 Sb. a s účinností od 1. 1. 2012 do odstavce 5 zákonem č. 303/2011 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.