Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2502/2012

Řízení před soudem: zastavení řízení z důvodu uspokojení navrhovatele

Řízení před soudem: zastavení řízení z důvodu uspokojení navrhovatele
k § 62 soudního řádu správního
I. Nezbytnou podmínkou pro zastavení řízení podle § 62 s. ř. s., nevyjádří-li navrhovatel výslovně, že byl novým rozhodnutím uspokojen, je předchozí náležité poučení navrhovatele, ve kterém musí být zejména uvedeno, že řízení může soud zastavit, bude-li ze všech okolností případu zřejmé, že k uspokojení navrhovatele došlo.
II. Nezastaví-li soud řízení pro uspokojení navrhovatele, správní rozhodnutí vydané postupem podle § 62 s. ř. s. nenabývá právní moci a nemůže mít žádné účinky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2009, čj. 4 Ads 105/2008-185)
Prejudikatura:
č. 424/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.