Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2505/2012

Daň z přidané hodnoty: odpočet daně

Daň z přidané hodnoty: odpočet daně
k § 5 odst. 7 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 196/1993 Sb., č. 321/1993 Sb., č. 258/1994 Sb., č. 208/1997 Sb., č. 17/2000 Sb. a č. 322/2003 Sb.*)
k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Pojem „
zásoby vlastní výroby
“ obsažený v účetních předpisech (např. v příloze č. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) zahrnuje zásoby vytvořené vlastní činností účetní jednotky i zásoby vytvořené činností jiného subjektu pro účetní jednotku. Pod pojem „
zásoby vytvořené vlastní činností ve formě nedokončené výroby
“ lze při splnění dalších zákonných podmínek zahrnout toliko doposud nedokončené výrobky, které byly vyrobeny samotnou účetní jednotkou. Jestliže však takové výrobky vyprodukuje jiný subjekt, nejedná se o obchodní majetek vytvořený vlastní činností, který by ve smyslu § 5 odst. 7 věty páté zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, vylučoval nárok na uplatnění odpočtu daně za období před účinností registrace osoby podléhající dani plátcem daně.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 9. 2007, čj. 15 Ca 66/2005-39)
Prejudikatura:
č. 993/2006 Sb. NSS a č. 1254/2007 Sb. NSS.
*)
S účinností od 1. 5. 2004 nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.