Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2504/2012

Řízení před soudem: osoba zjevně neoprávněná k podání kasační stížnosti

Řízení před soudem: osoba zjevně neoprávněná k podání kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. c) a § 120 soudního řádu správního
Podá-li ve věci služebního poměru kasační stížnost namísto žalovaného (zde: ředitel Policie České republiky, Správy Severomoravského kraje) Ministerstvo vnitra, které v řízení o žalobě nebylo účastníkem řízení ani osobou na řízení zúčastněnou, jedná se o kasační stížnost podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou a Nejvyšší správní soud ji podle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2007, čj. 4 Ads 127/2007-61)
Prejudikatura:
č. 534/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.