Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2501/2012

Řízení před soudem: opožděnost žaloby; kompetenční výluka; podmínky řízení o žalobě proti více rozhodnutím

Řízení před soudem: opožděnost žaloby; kompetenční výluka; podmínky řízení o žalobě proti více rozhodnutím
k § 39 odst. 2, § 46 odst. 1 písm. b) a písm. d), § 65, § 68 písm. e) a § 70 písm. a) soudního řádu správního
I. Splnění procesních podmínek pro projednání žaloby podle § 65 a násl. s. ř. s. podané proti vícero správním rozhodnutím se posuzuje ve vztahu ke každému z takto napadených rozhodnutí samostatně, bez ohledu na to, zda jsou žalobou napadená rozhodnutí soudem přezkoumávána společně v jednom řízení, anebo po jejich vyloučení k samostatnému projednání (§ 39 odst. 2 s. ř. s.) ve vícero oddělených řízeních.
II. Důvod odmítnutí žaloby pro výluku ze soudního přezkumu kvůli tomu, že žalobou napadený úkon správního orgánu není „
rozhodnutím
“ ve smyslu legislativní zkratky v § 65 odst. 1 s. ř. s. [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s.], vylučuje současnou existenci důvodu odmítnutí žaloby pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2008, čj. 5 Afs 69/2007-64)
Prejudikatura
: č. 427/2004 Sb. NSS, č. 625/2005 Sb. NSS a č. 976/2006 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.