Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2507/2012

Daňové řízení: stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek

Daňové řízení: stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek
k § 31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků*)
Pokud daňový subjekt nesplní při dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých zákonných povinností a zároveň není možné stanovit daň dokazováním, je správce daně v souladu s § 31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nejen oprávněn, ale i povinen stanovit daň podle pomůcek, přitom musí dostát nárokům, které zákon o správě daní a poplatků na stanovení daně podle pomůcek klade. Správce daně tedy nemůže v takové situaci postupovat tak, jako by daň stanovil dokazováním, nepostačují-li shromážděné důkazy k přesnému určení výše daně.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2009, čj. 5 Afs 72/2008-71)
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.