Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1590/2008 - 1622/2008

Obsah vydání 7/2008

Stáhnout PDF

1590/2008 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; změna žalobního petitu

Datum: 17.01.2008 · Sbírkové č.: 1590/2008 · Sp. zn.: 1 Aps 3/2006 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §95; 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §82;

1591/2008 Řízení před soudem: náhradní doručení

Datum: 16.04.2008 · Sbírkové č.: 1591/2008 · Sp. zn.: 5 Azs 13/2008 - 69 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 569 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §46 odst.5; 99/1963 Sb.: §46 odst.6; 99/1963 Sb.: §50d; 99/1963 Sb.: §50c odst.4; 150/2002 Sb.: §42 odst.5; JUD32551CZ II. ÚS 92/01; JUD30894CZ 2 Azs 258/2004 - 40;

1592/2008 Řízení před soudem: nemožnost procesního nástupnictví v řízení o správním deliktu

Datum: 30.04.2008 · Sbírkové č.: 1592/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 42/2008 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 570 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107; 99/1963 Sb.: §107 odst.1; 99/1963 Sb.: §107 odst.2; 150/2002 Sb.: §64;

1593/2008 Daňové řízení: předepsání penále

Datum: 25.03.2008 · Sbírkové č.: 1593/2008 · Sp. zn.: 15 Ca 75/2007 - 22 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2008 · Strana: 572 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §63 odst.4; JUD38422CZ 1 Afs 137/2004 - 62;

1594/2008 Daňové řízení: úkon přerušující běh prekluzivní lhůty; opakovaná daňová kontrola

Datum: 25.02.2008 · Sbírkové č.: 1594/2008 · Sp. zn.: 30 Ca 114/2007 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 7/2008 · Strana: 574 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.2; 337/1992 Sb.: §2 odst.1; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 253/2000 Sb.: §4 odst.1; 150/2002 Sb.: §82; JUD32752CZ II. ÚS 334/02; JUD32753CZ III. ÚS 510/02; JUD32012CZ III. ÚS 86/99; JUD30791CZ 5 Afs 36/2003 - 87; JUD30727CZ 2 Afs 69/2004 - 52; JUD42346CZ 5 Afs 223/2004 - 89;

1595/2008 Daň z příjmů právnických osob: daňové příjmy obce

Datum: 06.03.2008 · Sbírkové č.: 1595/2008 · Sp. zn.: 7 Afs 5/2008 - 88 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 580 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §58; 337/1992 Sb.: §61 odst.1; 337/1992 Sb.: §63 odst.3; 243/2000 Sb.: §4 odst.3; 243/2000 Sb.: §4 odst.1 písm.h);

1596/2008 Daňové řízení: způsob vrácení přeplatku

Datum: 10.04.2008 · Sbírkové č.: 1596/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 59/2007 - 72 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 584 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §64 odst.3; 337/1992 Sb.: §64 odst.4; 337/1992 Sb.: §64 odst.2; JUD138071CZ 30 Ca 252/2005;

1597/2008 Daň z příjmů právnických osob: úroky z prodlení

Datum: 10.04.2008 · Sbírkové č.: 1597/2008 · Sp. zn.: 9 Afs 193/2007 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 589 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23 odst.10; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.zi);

1598/2008 Daň z příjmů: úplatné zřízení práva věcného břemene při darování nemovitosti

Datum: 16.01.2008 · Sbírkové č.: 1598/2008 · Sp. zn.: 30 Ca 14/2006 - 24 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 7/2008 · Strana: 592 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.b); 586/1992 Sb.: §10; JUD49695CZ 5 Afs 148/2006 - 50;

1599/2008 Spotřební daně: pojem "tiché víno"

Datum: 25.02.2008 · Sbírkové č.: 1599/2008 · Sp. zn.: 31 Ca 88/2006 - 22 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 7/2008 · Strana: 594 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §93 odst.3 písm.c); 353/2003 Sb.: §93 odst.3;

1600/2008 Stavební řízení: řízení o odstranění nepovolené stavby; stavební úpravy

Datum: 09.01.2006 · Sbírkové č.: 1600/2008 · Sp. zn.: 7 Ca 1/2005 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2008 · Strana: 596 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §56 písm.g); 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); JUD30897CZ 10 Ca 220/2004 - 26; JUD38442CZ 1 As 46/2006 - 75;

1601/2008 Stavební řízení: změna dokončené stavby; stavební úpravy

Datum: 31.03.2008 · Sbírkové č.: 1601/2008 · Sp. zn.: 8 As 20/2006 - 129 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 600 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §139b odst.3; 150/2002 Sb.: §34 odst.1; JUD26275CZ 5 A 31/2001 - 42; JUD26383CZ 7 A 178/2002 - 36; JUD30326CZ 2 As 11/2003 - 164; JUD30583CZ 7 As 33/2003 - 80;

1602/2008 Stavební řízení: přípustná míra zásahu; míra přiměřená poměrům

Datum: 23.04.2008 · Sbírkové č.: 1602/2008 · Sp. zn.: 9 As 61/2007 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §127 odst.1; 40/1964 Sb.: §127; 50/1976 Sb.: §137; 83/1976 Sb.: §8; JUD32018CZ III. ÚS 103/99;

1603/2008 Advokacie: řízení o kárném provinění advokáta; zastoupení advokátem

Datum: 31.03.2008 · Sbírkové č.: 1603/2008 · Sp. zn.: 8 As 55/2006 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 609 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §33 odst.4; 85/1996 Sb.: §35e odst.2; JUD84448CZ 6 Tdo 914/2003; JUD37934CZ 8 As 41/2005-41;

1604/2008 Advokacie: kárné řízení; doručování do vlastních rukou advokátovi

Datum: 22.02.2006 · Sbírkové č.: 1604/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 99/2004 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2008 · Strana: 612 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §55e odst.2;

1605/2008 Profesní samospráva: podmínky udělení licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře

Datum: 16.04.2008 · Sbírkové č.: 1605/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 8/2008 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 613 · Vztah k předpisu: 95/2004 Sb.: §21; 95/2004 Sb.: §44 odst.1; JUD30590CZ 2 As 12/2003 - 51;

1606/2008 Správní trestání: povinnosti vlastníka lesa po prohlášení konkursu, postavení správce konkursní podstaty v řízení

Datum: 31.01.2008 · Sbírkové č.: 1606/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 15/2007 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2008 · Strana: 618 · Vztah k předpisu: 282/1991 Sb.: §2; 289/1995 Sb.; JUD30424CZ 7 A 82/2002 - 40; JUD30959CZ 10 Ca 280/2005 - 33;

1607/2008 Provoz na pozemních komunikacích: měření rychlosti soukromou osobou

Datum: 02.04.2008 · Sbírkové č.: 1607/2008 · Sp. zn.: 1 As 12/2008 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.2 odst.3; 361/2000 Sb.: §79 odst.8; 361/2000 Sb.: §124 odst.9; 361/2000 Sb.: §124 odst.8;

1608/2008 Důchodové pojištění: posuzování doby práce v zahraničí

Datum: 12.03.2008 · Sbírkové č.: 1608/2008 · Sp. zn.: 6 Ads 141/2007 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.; 149/1988 Sb.: §12 odst.7 písm.e); 149/1988 Sb.: §175 odst.3; 155/1995 Sb.: §13 odst.1; 155/1995 Sb.: §16 odst.4;

1609/2008 Sociální zabezpečení: přepočet dob pojištění z jednotek používaných jinými státy

Datum: 02.04.2008 · Sbírkové č.: 1609/2008 · Sp. zn.: 3 Ads 116/2007 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 630 · Vztah k předpisu: 31972R0574 (EU);

1610/2008 Političtí vězni: podmínky nároku; prokázání doby ukrývání. Správní řízení: hodnocení důkazů

Datum: 26.01.2007 · Sbírkové č.: 1610/2008 · Sp. zn.: 57 Ca 127/2006 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 7/2008 · Strana: 633 · Vztah k předpisu: 261/2001 Sb.: §1 odst.3; JUD30251CZ 6 A 558/2002 - 25; JUD30296CZ 2 A 1164/2002 - 21; JUD107138CZ 4 Ads 46/2007 - 69;

1611/2008 Mezinárodní ochrana: pořizování kopií ze správního spisu

Datum: 26.03.2008 · Sbírkové č.: 1611/2008 · Sp. zn.: 7 Azs 3/2008 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 637 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §23a; 500/2004 Sb.: §4; 500/2004 Sb.: §38; JUD32700CZ I. ÚS 413/02; JUD32845CZ IV. ÚS 564/02; JUD32940CZ II. ÚS 242/02; JUD33104CZ I. ÚS 588/03; JUD31309CZ III. ÚS 176/96; JUD31981CZ III. ÚS 258/99; JUD32195CZ III. ÚS 463/2000; JUD34433CZ 8 Aps 1/2005 - 82;

1612/2008 Účetnictví: účetní období

Datum: 06.03.2008 · Sbírkové č.: 1612/2008 · Sp. zn.: 7 Afs 104/2007 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 642 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §28a odst.4; 513/1991 Sb.: §69d odst.7; 513/1991 Sb.: §69d; 563/1991 Sb.: §3; 563/1991 Sb.: §17; 563/1991 Sb.: §17 odst.7; 563/1991 Sb.: §19; 575/2002 Sb.;

1613/2008 Katastr nemovitostí: patronátní právo; opravy chyb v katastrálním operátu

Datum: 27.03.2008 · Sbírkové č.: 1613/2008 · Sp. zn.: 6 As 45/2006 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 646 · Vztah k předpisu: 12/1945 Sb.II: §1; 12/1945 Sb.II: §5 odst.2; JUD20038CZ 10 Ca 398/2000 - 23; JUD38902CZ 59 Ca 94/2005 - 34;

1614/2008 Obecní zřízení: právo požadovat projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti obce

Datum: 30.04.2008 · Sbírkové č.: 1614/2008 · Sp. zn.: 3 Aps 1/2008 - 151 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 650 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §16 odst.2 písm.c); 128/2000 Sb.: §16 odst.2 písm.f); 128/2000 Sb.: §94 odst.1; 128/2000 Sb.: §94; JUD34466CZ 15 Ca 164/2005 - 41;

1615/2008 Řízení před soudem: kompetenční výluka. Sociální zabezpečení: přechod z pracovní neschopnosti do invalidity

Datum: 07.06.2006 · Sbírkové č.: 1615/2008 · Sp. zn.: 6 Ads 41/2005 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §94-98; 582/1991 Sb.: §94; 582/1991 Sb.: §95; 582/1991 Sb.: §96; 582/1991 Sb.: §97; 582/1991 Sb.: §98; 150/2002 Sb.: §70 písm.f);

1616/2008 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků

Datum: 28.06.2006 · Sbírkové č.: 1616/2008 · Sp. zn.: 3 As 26/2006 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.3; JUD30405CZ 1 Afs 5/2003 - 54; JUD30675CZ 2 As 72/2003 - 74; JUD30517CZ 2 Afs 28/2004 - 40; JUD30630CZ 7 Azs 343/2004 - 50; JUD30674CZ 7 As 40/2004 - 97;

1617/2008 Řízení před soudem: dokazování

Datum: 21.06.2006 · Sbírkové č.: 1617/2008 · Sp. zn.: 1 As 42/2005 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 22/1997 Sb.: §2; 178/1997 Sb.: §2; 178/1997 Sb.: §6; 178/1997 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §52; 150/2002 Sb.: §77; JUD30711CZ 5 Afs 147/2004 - 89;

1618/2008 Správní řízení: náhradní doručení

Datum: 30.06.2006 · Sbírkové č.: 1618/2008 · Sp. zn.: 2 As 52/2005 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §24; 71/1967 Sb.: §24 odst.2;

1619/2008 Daňové řízení: žádost o vrácení přeplatku na dani

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 1619/2008 · Sp. zn.: 8 Afs 76/2005 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §64 odst.4;

1620/2008 Daňové řízení: zásada dvojinstančnosti

Datum: 29.06.2006 · Sbírkové č.: 1620/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 143/2004 - 105 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §48; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c);

1621/2008 Daň z přidané hodnoty: okamžik uskutečnění zdanitelného plnění

Datum: 30.06.2006 · Sbírkové č.: 1621/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 15/2005 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2008 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.f); 588/1992 Sb.: §10 odst.1;

1622/2008 Telekomunikace: k ochraně telekomunikačního tajemství

Datum: 30.11.2005 · Sbírkové č.: 1622/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 113/2003 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2008 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §84 odst.3; 151/2000 Sb.: §95 odst.1 písm.c);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.