Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI

1617/2008

Řízení před soudem: dokazování

Ej 235/2006
Řízení před soudem: dokazování
k čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)
k § 52 a § 77 soudního řádu správního
k § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 205/2002 Sb. a č. 226/2003 Sb.
k § 2, § 6 a § 8 nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky*)
Právní závěr soudu, že nemůže provést důkazy navržené žalobcem v žalobě, pokud jejich provedení žalobce nenavrhnul již v průběhu správního řízení, je v rozporu s principem plné
jurisdikce
.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2006, čj. 1 As 42/2005-62)
Prejudikatura:
č. 618/2005-II Sb. NSS.
*) Zrušeno nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (účinnost 24. 4. 2002).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.