Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI

1616/2008

Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků

Ej 201/2006
Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
§ 36 odst. 3 soudního řádu správního
Při posuzování podmínek pro osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. není krajský soud oprávněn učinit si sám předběžný úsudek o právním názoru Nejvyššího správního soudu. Byla-li podaná kasační stížnost včasná, přípustná a stěžovatel byl zastoupen advokátem, nelze při konstatování jeho nemajetnosti zamítnout žádost o osvobození od soudních poplatků s tvrzením, že kasační stížnost, vzhledem k předpokládanému právnímu názoru Nejvyššího správního soudu, zjevně nemůže být úspěšná, neboť za této procesní situace nelze bez pochyb zjistit, že stěžovateli nemůže být vyhověno.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2006, čj. 3 As 26/2006-69)
Prejudikatura:
srov. č. 311/2004, č. 423/2005, č. 537/2005, č. 581/2005 a č. 582/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.