Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI

1618/2008

Správní řízení: náhradní doručení

Ej 224/2006
Správní řízení: náhradní doručení
k § 24 správního řádu (č. 71/1967 Sb.), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.*)
Za řádné uložení písemnosti ve smyslu § 24 odst. 2 správního řádu (č. 71/1967 Sb.) nelze považovat její uložení na služebně obecní policie; doručení takovýmto uložením písemnosti je neúčinné.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2006, čj. 2 As 52/2005-77)
*) Srov. § 23 odst. 3 nového správního řádu (č. 500/2004 Sb.).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.