Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI

1615/2008

Řízení před soudem: kompetenční výluka. Sociální zabezpečení: přechod z pracovní neschopnosti do invalidity

Ej 186/2006
Řízení před soudem: kompetenční výluka. Sociální zabezpečení: přechod z pracovní neschopnosti do invalidity
k § 94 až § 98 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonů č. 590/1992 Sb., č. 37/1993 Sb., č. 160/1993 Sb., č. 293/1993 Sb., č. 118/1995 Sb. a č. 160/1995 Sb.
§ 70 písm. f) soudního řádu správního
Rozhodnutí o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity podle § 94 až § 98 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, nepodléhá samostatně přezkumu ve správním soudnictví. Takové rozhodnutí soud přezkoumá jen k žalobě proti rozhodnutí o zastavení výplaty dávky nemocenského pojištění či proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dávku důchodového pojištění [§ 97 věta druhá cit. zákona, § 70 písm. f) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2006, čj. 6 Ads 41/2005-24)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.