Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI

1619/2008

Daňové řízení: žádost o vrácení přeplatku na dani

Ej 123/2006
Daňové řízení: žádost o vrácení přeplatku na dani
k § 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Žádost o vrácení přeplatku na dani (§ 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), podaná po daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období, nicméně před vypršením lhůty pro podání tohoto daňového přiznání, je jako předčasná správně zamítnuta, neboť nejdříve okamžikem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání lze považovat daň za vyměřenou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2006, čj. 8 Afs 76/2005-73)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.