Vydání 2/2008

Číslo: 2/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1455/2008 - 1481/2008

Obsah vydání 2/2008

Stáhnout PDF

1455/2008 Řízení před soudem: zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně veřejného zájmu

Datum: 05.11.2007 · Sbírkové č.: 1455/2008 · Sp. zn.: 8 As 27/2006 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §139 písm.c); 150/2002 Sb.: §66 odst.2; JUD31660CZ I. ÚS 42/97; JUD32120CZ III. ÚS 170/99; JUD33325CZ III. ÚS 609/2004;

1456/2008 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti

Datum: 28.08.2007 · Sbírkové č.: 1456/2008 · Sp. zn.: 1 As 60/2006 - 106 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2008 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.3; 150/2002 Sb.: §104 odst.2; JUD45843CZ 5 Afs 157/2005 - 214;

1457/2008 Řízení před soudem: kompetenční žaloba

Datum: 09.11.2007 · Sbírkové č.: 1457/2008 · Sp. zn.: Komp 1/2006 - 127 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 103 · Vztah k předpisu: 8/1928 Sb.; 150/2002 Sb.: §97;

1458/2008 Řízení před soudem: zásada perpetuatio fori; žalovaný správní orgán

Datum: 10.10.2007 · Sbírkové č.: 1458/2008 · Sp. zn.: Nad 13/2007 - 39 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2008 · Strana: 105 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.1; 150/2002 Sb.: §7 odst.2; 150/2002 Sb.: §69; 413/2005 Sb.; JUD26293CZ Nad 52/2003 - 28; JUD149512CZ Nad 32/2006 - 93;

1459/2008 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; žaloby ve věcech mezinárodní ochrany

Datum: 15.11.2007 · Sbírkové č.: 1459/2008 · Sp. zn.: 9 Aps 5/2007 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 109 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200o; 325/1999 Sb.: §2 odst.11; 325/1999 Sb.: §2; 325/1999 Sb.: §32; 325/1999 Sb.: §46 odst.2; 325/1999 Sb.: §73; 150/2002 Sb.: §31 odst.2; 150/2002 Sb.: §56 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §85; 150/2002 Sb.: §104a; JUD32516CZ Pl. ÚS 36/01; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65;

1460/2008 Řízení před soudem: zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti

Datum: 24.07.2007 · Sbírkové č.: 1460/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 120/2006 - 117 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2008 · Strana: 117 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.8; JUD43408CZ 7 Azs 318/2004 - 105;

1461/2008 Řízení před soudem: kompetenční výluka; přiznání odkladného účinku

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 1461/2008 · Sp. zn.: 1 As 13/2007 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.: §10; 150/2002 Sb.: §73; 124/2004 Sb.m.s.: čl.9; JUD32604CZ IV. ÚS 158/99;

1462/2008 Opatření obecné povahy: námitky; schvalování a přezkum územního plánu

Datum: 24.10.2007 · Sbírkové č.: 1462/2008 · Sp. zn.: 2 Ao 2/2007 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 127 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §173 odst.1; 183/2006 Sb.: §52 odst.2; 183/2006 Sb.: §52; 183/2006 Sb.: §52 odst.3; JUD33325CZ III. ÚS 609/04; JUD32036CZ Pl. ÚS 19/99; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74;

1463/2008 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Datum: 24.10.2007 · Sbírkové č.: 1463/2008 · Sp. zn.: 1 As 31/2007 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 137 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §54 odst.2;

1464/2008 Správní trestání: nevydání dokladu o zaplacení jízdného řidičem taxislužby

Datum: 27.06.2007 · Sbírkové č.: 1464/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 305/2005 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2008 · Strana: 141 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §21 odst.13; 111/1994 Sb.: §21 odst.9; 111/1994 Sb.: §21 odst.13 písm.b); JUD30228CZ 5 A 116/2002 - 31; JUD30438CZ 3 As 24/2003 - 72; JUD34538CZ A 6/2003 - 44;

1465/2008 Správní řízení: vyloučení úřední osoby

Datum: 10.10.2007 · Sbírkové č.: 1465/2008 · Sp. zn.: 2 As 29/2007 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §14; JUD30596CZ 2 As 21/2004 - 67; JUD30868CZ 6 As 65/2004 - 59;

1466/2008 Správní řízení: rozsah dokazování

Datum: 26.02.2007 · Sbírkové č.: 1466/2008 · Sp. zn.: 8 As 62/2005 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 148 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §36; 231/2001 Sb.: §3 odst.4; 231/2001 Sb.: §32 odst.1 písm.g); JUD30697CZ 6 As 16/2004 - 90; JUD30951CZ 9 Ca 249/2005 - 27;

1467/2008 Diskriminace spotřebitele: platba v hotovosti a platba stravenkami

Datum: 08.11.2007 · Sbírkové č.: 1467/2008 · Sp. zn.: 3 As 49/2007 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 153 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §6; JUD34457CZ 8 As 35/2005 - 51;

1468/2008 Shromažďovací právo: zákaz shromáždění; princip proporcionality

Datum: 05.11.2007 · Sbírkové č.: 1468/2008 · Sp. zn.: 8 As 51/2007 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §10 odst.1 písm.a); 84/1990 Sb.: §10; 2/1993 Sb.: čl.19; 500/2004 Sb.: §43 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §154; JUD33492CZ I. ÚS 453/03; JUD39136CZ 29 Ca 120/2006 - 10; JUD38891CZ 30 Ca 30/2007 - 28; JUD51705CZ 5 As 26/2007 - 86;

1469/2008 Právo na informace: odepření poskytnutí informace

Datum: 31.07.2006 · Sbírkové č.: 1469/2008 · Sp. zn.: A 2/2003 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 162 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.10a; 1/1993 Sb.: čl.10; 148/1998 Sb.; 106/1999 Sb.: §2; 106/1999 Sb.: §7; 106/1999 Sb.: §11; 106/1999 Sb.: §16 odst.4; 150/2002 Sb.: §74 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.1;

1470/2008 Daň z příjmů: určení základu daně

Datum: 24.05.2006 · Sbírkové č.: 1470/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 109/2005 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23 odst.8 písm.b); 586/1992 Sb.: §24;

1471/2008 Daňové řízení: předběžná povaha zajišťovacího příkazu; zastavení řízení

Datum: 26.04.2006 · Sbírkové č.: 1471/2008 · Sp. zn.: 3 Afs 5/2004 - 63 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 172 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.b); 337/1992 Sb.: §27 odst.1 písm.g); 337/1992 Sb.: §71; 337/1992 Sb.: §73 odst.7; JUD30236CZ 28 Ca 218/2001 - 55;

1472/2008 Daňové řízení: užití pomůcek při rozhodování o prominutí daňového nedoplatku

Datum: 27.07.2006 · Sbírkové č.: 1472/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 207/2005 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 175 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §65 odst.1; JUD30768CZ 2 Afs 190/2004 - 56;

1473/2008 Daňové řízení: rozsah přezkumu konečného rozhodnutí vzešlého z omezeného přezkumu

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 1473/2008 · Sp. zn.: 7 Afs 130/2004 - 70 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 178 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55b odst.2; 337/1992 Sb.: §55b; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

1474/2008 Kompetenční výluka: sdělení důvodu rozdílu mezi přiznanou a vyměřenou výší daně

Datum: 19.01.2006 · Sbírkové č.: 1474/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 76/2005 - 77 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 180 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.9; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD30494CZ 2 Afs 8/2004 - 76;

1475/2008 Služební poměr: souběh nároků na starobní důchod a na příspěvek za službu

Datum: 17.08.2006 · Sbírkové č.: 1475/2008 · Sp. zn.: 3 As 14/2006 - 115 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 182 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §116 odst.4; 186/1992 Sb.: §118 odst.2; JUD26347CZ 5 A 156/2002 - 25; JUD34486CZ 3 As 14/2004 - 40;

1476/2008 Řízení před soudem: zaměnění důvodu pro odmítnutí žaloby

Datum: 03.02.2006 · Sbírkové č.: 1476/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 129/2004 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §247; 30/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §68 písm.a);

1477/2008 Řízení před soudem: žalobní legitimace

Datum: 14.02.2006 · Sbírkové č.: 1477/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 40/2005 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §65 odst.1;

1478/2008 Kompetenční spory: výpůjčka zařízení sloužícího k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání

Datum: 13.10.2005 · Sbírkové č.: 1478/2008 · Sp. zn.: Konf 99/2004 - 5 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2008 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 127/2005 Sb.: §129 odst.1; 127/2005 Sb.; JUD26313CZ Konf 19/2003 -19; JUD30315CZ Konf 124/2003 - 5;

1479/2008 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení; přihlížení k vadám správního řízení z úřední povinnosti

Datum: 21.12.2005 · Sbírkové č.: 1479/2008 · Sp. zn.: 1 As 39/2004 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34; 150/2002 Sb.: §34 odst.1; 150/2002 Sb.: §34 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.1; 150/2002 Sb.: §76; 150/2002 Sb.: §76 odst.2; JUD30453CZ 5 A 157/2002 - 35; JUD30366CZ 2 Azs 23/2003 - 39; JUD30583CZ 7 As 33/2003 - 80; JUD30616CZ 2 Ads 33/2003 - 78;

1480/2008 Daň z příjmů - překážka věci pravomocně rozhodnuté

Datum: 17.02.2006 · Sbírkové č.: 1480/2008 · Sp. zn.: 8 Afs 7/2005 - 96 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2008 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §47 odst.1; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 337/1992 Sb.: §54; 337/1992 Sb.: §55b; 150/2002 Sb.: §110;

1481/2008 Kompetenční spory: nařízení předběžného opatření

Datum: 01.03.2006 · Sbírkové č.: 1481/2008 · Sp. zn.: Konf 25/2005 - 26 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2008 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.