Vydání 2/2008

Číslo: 2/2008 · Ročník: VI

1476/2008

Řízení před soudem: zaměnění důvodu pro odmítnutí žaloby

Ej 70/2006
Řízení před soudem: zaměnění důvodu pro odmítnutí žaloby
k § 46 odst. 1 písm. a) a d) a § 68 písm. a) soudního řádu správního
Odmítl-li soud I. stupně žalobu proto, že žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky proti rozhodnutí správního orgánu, avšak namísto odmítnutí návrhu pro nepřípustnost [§ 46 odst. 1 písm. d) a § 68 písm. a) s. ř. s.] jej odmítl pro nedostatek podmínek řízení [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., srov. též § 247 občanského soudního řádu, ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb.], nevyhoví Nejvyšší správní soud námitce kasační stížnosti na tuto vadu poukazující. Zrušení usnesení soudu I. stupně a vrácení věci k novému odmítnutí ze správného důvodu by bylo v rozporu se zásadou procesní ekonomie, která nedovoluje řešit v soudním řízení jen teoretické otázky bez praktického významu pro účastníky řízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2006, čj. 1 Afs 129/2004-76)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.