Vydání 2/2008

Číslo: 2/2008 · Ročník: VI

1478/2008

Kompetenční spory: výpůjčka zařízení sloužícího k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání

Ej 1/2006
Kompetenční spory: výpůjčka zařízení sloužícího k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání
k § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu
Spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004-5)
Prejudikatura:
srov. č. 47/2004 Sb. NSS a č. 221/2004 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.