Vydání 2/2008

Číslo: 2/2008 · Ročník: VI

1477/2008

Řízení před soudem: žalobní legitimace

Ej 88/2006
Řízení před soudem: žalobní legitimace
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Žalobní legitimace v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu se zakládá tvrzením (§ 65 odst. 1 s. ř. s.). Soud proto chybuje, pokud odmítne žalobu pro nedostatek podmínek řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a odůvodní to tím, že rozhodnutí vydané ve prospěch žalobce (zde rozhodnutí o částečném zastavení exekučního řízení) nepřivodilo žalobci zkrácení na právech; takový závěr je totiž závěrem o věcné legitimaci, nikoli o legitimaci procesní, a může být vysloven toliko po meritorním projednání věci.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2006, čj. 1 Afs 40/2005-62)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.