Vydání 2/2008

Číslo: 2/2008 · Ročník: VI

1481/2008

Kompetenční spory: nařízení předběžného opatření

Ej 80/2006
Kompetenční spory: nařízení předběžného opatření
k zákonu č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
Rozhodnout o návrhu na nařízení předběžného opatření (zde ukončení provozu základní školy a předškolního zařízení), podaném soudu před zahájením řízení, z něhož není dostatečně seznatelné, co má být předmětem řízení ve věci samé, náleží do pravomoci soudu.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 1. 3. 2006, čj. Konf 25/2005-26)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.