Vydání 12/2006

Číslo: 12/2006 · Ročník: IV · Rozhodnutí č: 981/2006 - 1005/2006

Obsah vydání 12/2006

Stáhnout PDF

981/2006 Řízení před soudem: nečinnost při vyznačení dne registrace spolku

Datum: 29.03.2006 · Sbírkové č.: 981/2006 · Sp. zn.: 1 Ans 8/2005 - 165 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1037 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §18; 83/1990 Sb.: §8 odst.5; 150/2002 Sb.: §79 odst.1;

982/2006 Řízení před soudem: vrácení přeplatku není nenahraditelnou újmou

Datum: 05.01.2005 · Sbírkové č.: 982/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 106/2004 - 49 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1044 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73; 150/2002 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §107;

983/2006 Ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 01.12.2004 · Sbírkové č.: 983/2006 · Sp. zn.: 3 As 52/2003 - 278 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1047 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §85;

984/2006 Řízení před soudem: Kompetenční výluka

Datum: 03.02.2005 · Sbírkové č.: 984/2006 · Sp. zn.: 2 As 25/2004 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1052 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §15; 150/2002 Sb.: §65;

985/2006 Rozhodnutí správního orgánu: sdělení úřadu procesní straně

Datum: 20.10.2004 · Sbírkové č.: 985/2006 · Sp. zn.: 3 As 14/2004 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1054 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62; 71/1967 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

986/2006 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozh. ve správ. soudnictví. Katastr nemovitostí

Datum: 07.08.2006 · Sbírkové č.: 986/2006 · Sp. zn.: 2 As 58/2005 - 125 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1057 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 344/1992 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

987/2006 Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby. Přestupek dle stavebního zákona

Datum: 24.08.2006 · Sbírkové č.: 987/2006 · Sp. zn.: 6 As 54/2005 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1061 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §105 odst.3 písm.d); 150/2002 Sb.: §73 odst.3; 150/2002 Sb.: §75 odst.1;

988/2006 Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost. Přezkoumání rozhodnutí o privatizaci

Datum: 22.08.2006 · Sbírkové č.: 988/2006 · Sp. zn.: 5 As 67/2005 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1065 · Vztah k předpisu: 92/1991 Sb.: §10 odst.3; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §76 odst.2;

989/2006 Správní (vodoprávní) řízení: doručování veřejnou vyhláškou

Datum: 23.11.2004 · Sbírkové č.: 989/2006 · Sp. zn.: 5 A 109/2001 - 45 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1072 · Vztah k předpisu: 138/1973 Sb.: §24 odst.1; 130/1974 Sb.: §14 odst.10; 254/2001 Sb.: §115 odst.8;

990/2006 Správní řízení: k podmínkám náhradního doručení

Datum: 09.12.2004 · Sbírkové č.: 990/2006 · Sp. zn.: 2 As 28/2004 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1075 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §24 odst.2;

991/2006 Daňové řízení: daňová kontrola, stanovení daně podle pomůcek

Datum: 03.11.2004 · Sbírkové č.: 991/2006 · Sp. zn.: 1 Afs 19/2004 - 67 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1079 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §16 odst.1; 337/1992 Sb.: §31 odst.5; 337/1992 Sb.: §32; 588/1992 Sb.: §2 odst.2 písm.e); 235/2004 Sb.: §4 odst.1 písm.h);

992/2006 Daň z převodu nemovitostí: skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti

Datum: 24.08.2006 · Sbírkové č.: 992/2006 · Sp. zn.: 2 Afs 151/2005 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1084 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §9 odst.2; 357/1992 Sb.: §25 odst.3 písm.a); 357/1992 Sb.: §25 odst.3;

993/2006 Daň z přidané hodnoty: uplatnění nadměrného odpočtu

Datum: 13.10.2004 · Sbírkové č.: 993/2006 · Sp. zn.: 3 Afs 9/2004 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1088 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §5 odst.7; 588/1992 Sb.: §19;

994/2006 Spotřební daně a daň z přidané hodnoty: pojem "alkoholický nápoj"

Datum: 20.06.2006 · Sbírkové č.: 994/2006 · Sp. zn.: 29 Ca 122/2004 - 34 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2006 · Strana: 1091 · Vztah k předpisu: 37/1989 Sb.: §1 odst.2; 587/1992 Sb.: §12b; 588/1992 Sb.: §45b;

995/2006 Daň z převodu nemovitostí: k úplatnosti převodu

Datum: 27.07.2006 · Sbírkové č.: 995/2006 · Sp. zn.: 7 Afs 126/2005 - 75 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1096 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §36; 40/1964 Sb.: §553; 357/1992 Sb.: §9 odst.1 písm.a); 357/1992 Sb.: §9 odst.1;

996/2006 Daň z převodu nemovitostí: vydání nemovitosti společníkovi v rámci vypoř. podílu

Datum: 27.07.2006 · Sbírkové č.: 996/2006 · Sp. zn.: 7 Afs 3/2005 - 80 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1099 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §149a; 357/1992 Sb.: §20 odst.6 písm.e); 90/2012 Sb.: §203;

997/2006 Čerpání dotace poskytnuté spolku

Datum: 19.01.2005 · Sbírkové č.: 997/2006 · Sp. zn.: 4 Afs 16/2003 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1102 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.; 576/1990 Sb.: §5 odst.1; 576/1990 Sb.: §5 odst.2; 576/1990 Sb.: §11 odst.1; 205/1991 Sb.;

998/2006 Hospodářská soutěž: zakázané rozhodnutrí sdružení soutěžitelů

Datum: 25.07.2006 · Sbírkové č.: 998/2006 · Sp. zn.: 31 Ca 164/2005 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2006 · Strana: 1105 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.1;

999/2006 Političtí vězni: příplatek k důchodu

Datum: 14.06.2006 · Sbírkové č.: 999/2006 · Sp. zn.: 3 Ads 38/2006 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1111 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §283 odst.1; 119/1990 Sb.; 622/2004 Sb.: §1 odst.1 písm.a); 622/2004 Sb.;

1000/2006 Důchodové pojištění: starobní důchod; hodnocení doby pojištění

Datum: 26.07.2006 · Sbírkové č.: 1000/2006 · Sp. zn.: 20 Cad 19/2006 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 12/2006 · Strana: 1114 · Vztah k předpisu: 31971R1408 (EU); 31972R0574 (EU);

1001/2006 Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu

Datum: 15.09.2004 · Sbírkové č.: 1001/2006 · Sp. zn.: 3 Ads 7/2004 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1116 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §4 odst.2;

1002/2006 Služební poměr: porušení povinností příslušníka Hasičského záchranného sboru

Datum: 25.11.2004 · Sbírkové č.: 1002/2006 · Sp. zn.: 7 A 39/2002 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1118 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §28 odst.1 písm.a); 186/1992 Sb.: §33; 186/1992 Sb.: §108 odst.1 písm.d); 238/2000 Sb.: §13;

1003/2006 Zdravotnictví: rozsah poskytování zdravotní péče

Datum: 27.07.2006 · Sbírkové č.: 1003/2006 · Sp. zn.: 6 As 25/2004 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1122 · Vztah k předpisu: 160/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.a);

1004/2006 Stavební řízení: účastníci

Datum: 03.12.2004 · Sbírkové č.: 1004/2006 · Sp. zn.: 7 As 30/2004 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1124 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §59 odst.1;

1005/2006 Odpady: rekultivace vydobytého ložiska nerostu

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 1005/2006 · Sp. zn.: 6 A 36/2002 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2006 · Strana: 1127 · Vztah k předpisu: 61/1988 Sb.: §19 odst.1; 125/1997 Sb.: §2 odst.1; 125/1997 Sb.: §3 odst.4; 125/1997 Sb.: §24 odst.1; 125/1997 Sb.: §39;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.