Vydání 1/2005

Číslo: 1/2005 · Ročník: III · Rozhodnutí č: 422/2005 - 447/2005

Obsah vydání 1/2005

Stáhnout PDF

422/2005 Azyl a důvody pro udělení azylu

Datum: 30.09.2004 · Sbírkové č.: 422/2005 · Sp. zn.: 5 Azs 202/2004 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12;

423/2005 Správní soudnictví a osvobození od soudních poplatků

Datum: 01.09.2004 · Sbírkové č.: 423/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 28/2004 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 150/2002 Sb.: §36 odst.3;

424/2005 Správní soudnictví a uspokojení navrhovatele

Datum: 24.02.2004 · Sbírkové č.: 424/2005 · Sp. zn.: A 9/2004 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §62 odst.4; 150/2002 Sb.: §62;

425/2005 Azyl a zastavení řízení pro opakovanou bezdůvodnou absenci u pohovoru

Datum: 17.02.2004 · Sbírkové č.: 425/2005 · Sp. zn.: 2 Azs 54/2003 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §25 písm.d);

426/2005 Kompetenční spory a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů

Datum: 10.03.2004 · Sbírkové č.: 426/2005 · Sp. zn.: Konf 11/2003 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 18 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §9 odst.2; 99/1963 Sb.: §9 odst.2 písm.b); 256/1992 Sb.: §23; 256/1992 Sb.; 101/2000 Sb.: §21 odst.2 písm.a); 101/2000 Sb.: §21 odst.2;

427/2005 Správní soudnictví a důvody kasační stížnosti

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 427/2005 · Sp. zn.: 1 Azs 24/2004 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §33; 150/2002 Sb.: §46; 150/2002 Sb.: §47; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.e); JUD41975CZ 4 Azs 12/2004-61;

428/2005 Pojistné na sociální zabezpečení a odměna členů představenstva a.s.

Datum: 21.04.2004 · Sbírkové č.: 428/2005 · Sp. zn.: 3 Ads 39/2003 - 85 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 24 · Vztah k předpisu: 589/1992 Sb.: §5 odst.1 písm.a);

429/2005 Cenné papíry a povinnosti při přeměně podoby cenného papíru

Datum: 31.08.2004 · Sbírkové č.: 429/2005 · Sp. zn.: 5 A 102/2001 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 27 · Vztah k předpisu: 591/1992 Sb.: §11 odst.1; 591/1992 Sb.: §56 odst.6; 591/1992 Sb.: §63 odst.1 písm.c); 591/1992 Sb.: §86 odst.1 písm.b); 89/2012 Sb.: §528;

430/2005 Soudní exekutoři a pozastavení výkonu exekutorského úřadu

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 430/2005 · Sp. zn.: 2 As 19/2004 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §1 odst.1; 120/2001 Sb.: §116; 120/2001 Sb.: §122; 120/2001 Sb.: §122 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.c);

431/2005 Daň z příjmů: k základu daně

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 431/2005 · Sp. zn.: 2 Afs 4/2004 - 45 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.8; 586/1992 Sb.: §23 odst.8 písm.b); 586/1992 Sb.: §23 odst.8;

432/2005 Správní řízení a návrh na obnovu řízení opomenutým účastníkem

Datum: 31.08.2004 · Sbírkové č.: 432/2005 · Sp. zn.: 6 A 78/2001 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §62 odst.1 písm.c); 71/1967 Sb.: §63 odst.3;

433/2005 Vyloučení soudce pro předchozí účast na projednávání věci

Datum: 02.09.2004 · Sbírkové č.: 433/2005 · Sp. zn.: Nao 13/2004 - 54 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1; JUD24477CZ 26 Cdo 74/99; JUD26319CZ Nao 2/2003 - 18;

434/2005 Správní soudnictví a rozhodnutí předběžné povahy

Datum: 05.10.2004 · Sbírkové č.: 434/2005 · Sp. zn.: 6 A 119/2001 - 74 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 49 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 71/1967 Sb.: §43 odst.2; 363/1999 Sb.: §34; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §70 písm.b); JUD31969CZ Pl. ÚS 8/99;

435/2005 Správní soudnictví a výrok rozhodnutí o kasační stížnosti

Datum: 15.09.2004 · Sbírkové č.: 435/2005 · Sp. zn.: 2 Ads 11/2004 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §110;

436/2005 Správní řízení a účastenství v řízení

Datum: 09.09.2004 · Sbírkové č.: 436/2005 · Sp. zn.: 5 A 70/2002 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 54 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §14 odst.1; 71/1967 Sb.: §14 odst.2; 160/1992 Sb.: §5 odst.2; 160/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.f);

437/2005 Daňové řízení a doručování zástupci s plnou mocí

Datum: 31.08.2004 · Sbírkové č.: 437/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 16/2004 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: KSJ6CZ (APL); 99/1963 Sb.: §250b odst.1; 337/1992 Sb.: §10 odst.3; 337/1992 Sb.: §16; 337/1992 Sb.: §17 odst.7; 337/1992 Sb.: §17; 150/2002 Sb.: §72 odst.1;

438/2005 Daň z příjmů: zákaz retroaktivity

Datum: 31.08.2004 · Sbírkové č.: 438/2005 · Sp. zn.: 5 Afs 28/2003 - 69 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 60 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 337/1992 Sb.: §97; 586/1992 Sb.: §38r; 72/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §78 odst.5; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96;

439/2005 Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem

Datum: 08.09.2004 · Sbírkové č.: 439/2005 · Sp. zn.: Aprk 5/2004 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 66 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §174a; 6/2002 Sb.: §174a odst.5;

440/2005 Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem

Datum: 08.09.2004 · Sbírkové č.: 440/2005 · Sp. zn.: Aprk 6/2004 - 44 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 67 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §174a;

441/2005 Průkaz neznámého pobytu a náležitosti doručenky

Datum: 23.09.2004 · Sbírkové č.: 441/2005 · Sp. zn.: 6 Azs 125/2004 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 68 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §50e; 99/1963 Sb.: §50f; 325/1999 Sb.: §33; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.e);

442/2005 Vázanost správního orgánu právním názorem soudu

Datum: 23.09.2004 · Sbírkové č.: 442/2005 · Sp. zn.: 5 A 110/2002 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 189/1995 Sb.: §33; 150/2002 Sb.: §78 odst.1; 150/2002 Sb.: §78 odst.5; 150/2002 Sb.: §78;

443/2005 Nemocenské pojištění zaměstnanců a příležitostné zaměstnání

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 443/2005 · Sp. zn.: 2 As 12/2004 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 74 · Vztah k předpisu: 54/1956 Sb.: §2 odst.1 písm.d); 54/1956 Sb.: §5 písm.d); 54/1956 Sb.: §6 odst.1; 589/1992 Sb.: §3;

444/2005 Správní trestání a vázanost správního orgánu zákonem

Datum: 23.09.2004 · Sbírkové č.: 444/2005 · Sp. zn.: 6 A 173/2002 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 77 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.2 odst.2; 266/1994 Sb.: §22 odst.1 písm.c); 266/1994 Sb.: §22 odst.1 písm.b); 266/1994 Sb.: §50 odst.4 písm.b);

445/2005 Správní soudnictví a nepřítomnost účastníka řízení při jednání

Datum: 29.09.2004 · Sbírkové č.: 445/2005 · Sp. zn.: 5 Ads 63/2003 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

446/2005 Daňové řízení a obnova řízení

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 446/2005 · Sp. zn.: 7 A 88/2001 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 83 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §28 odst.2; 337/1992 Sb.: §31; 337/1992 Sb.: §50; 337/1992 Sb.: §54 odst.1 písm.a); 588/1992 Sb.: §19 odst.2;

447/2005 Správní poplatky a návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele

Datum: 17.09.2004 · Sbírkové č.: 447/2005 · Sp. zn.: 2 A 16/2002 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2005 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 368/1992 Sb.: §2; 199/1994 Sb.: §57; 199/1994 Sb.: §59; 199/1994 Sb.: §60; 40/2004 Sb.: §96;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.