Vydání 7-8/2012

Číslo: 7-8/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2622/2012 - 2649/2012

Obsah vydání 7-8/2012

Stáhnout PDF

2622/2012 Správní řízení: přezkoumatelnost exekučního příkazu ve správním soudnictví; náležitosti výroku exekučního příkazu

Datum: 28.02.2012 · Sbírkové č.: 2622/2012 · Sp. zn.: 44A 95/2011 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 625 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §111; 500/2004 Sb.: §112; 500/2004 Sb.: §119;

2623/2012 Řízení před soudem: nezákonný zásah; pořizování zvukového záznamu v průběhu zasedání zastupitelstva obce

Datum: 13.03.2012 · Sbírkové č.: 2623/2012 · Sp. zn.: 8 A 316/2011 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 630 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §93 odst.3;

2624/2012 Správní trestání: povinnost podrobit se očkování

Datum: 03.04.2012 · Sbírkové č.: 2624/2012 · Sp. zn.: 8 As 6/2011 - 120 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 632 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.4 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.4; 2/1993 Sb.: čl.4 odst.2; 258/2000 Sb.: §46; 258/2000 Sb.: §50; 96/2001 Sb.m.s.: čl.5; 96/2001 Sb.m.s.: čl.26 odst.1; 96/2001 Sb.m.s.: čl.6; 537/2006 Sb.: §2 odst.1 písm.a); 537/2006 Sb.;

2625/2012 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Datum: 30.01.2012 · Sbírkové č.: 2625/2012 · Sp. zn.: 17A 7/2011 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 647 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.l); 200/1990 Sb.: §22 odst.1; 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.a);

2626/2012 Daňové řízení: zdanění nerealizovaných kurzových rozdílů

Datum: 19.04.2012 · Sbírkové č.: 2626/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 45/2011 - 94 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 650 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §18 odst.1; 586/1992 Sb.: §23 odst.2 písm.a); 2/1993 Sb.: čl.11 odst.5; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.a); 500/2002 Sb.: §60;

2627/2012 Daňové řízení: promlčení daňového nedoplatku; odvolání proti rozhodnutí o zastavení exekuce

Datum: 09.02.2012 · Sbírkové č.: 2627/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 14/2012 - 24 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 665 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §70; 280/2009 Sb.: §109 odst.1; 280/2009 Sb.: §109; 280/2009 Sb.: §160; 280/2009 Sb.: §181 odst.4; 280/2009 Sb.: §181; 280/2009 Sb.: §181 odst.3; 280/2009 Sb.: §264 odst.5;

2628/2012 Daň z příjmů: okamžik vzniku zdanitelného příjmu při využití opce

Datum: 30.01.2012 · Sbírkové č.: 2628/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 58/2011 - 67 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 670 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §3 odst.2;

2629/2012 Daň z přidané hodnoty: osvobození od daně; jediné nedílné plnění

Datum: 28.03.2012 · Sbírkové č.: 2629/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 22/2012 - 53 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 674 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §56 odst.3;

2630/2012 Cla: závazná informace o sazebním zařazení zboží

Datum: 02.02.2012 · Sbírkové č.: 2630/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 4/2012 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 682 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.4; 31992R2913 (EU); 31993R2454 (EU);

2631/2012 Hospodářská soutěž: k pojmu "relevantní trh"; zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů

Datum: 18.01.2012 · Sbírkové č.: 2631/2012 · Sp. zn.: 8 Afs 2/2011 - 217 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 687 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.1;

2632/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: upozornění na porušení zákona

Datum: 03.04.2012 · Sbírkové č.: 2632/2012 · Sp. zn.: 6 As 26/2010 - 101 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 700 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §59 odst.4; 231/2001 Sb.: §59 odst.1;

2633/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: provedení důkazu ohledáním mimo ústní jednání; povinnost vyhotovit protokol

Datum: 03.04.2012 · Sbírkové č.: 2633/2012 · Sp. zn.: 7 As 57/2010 - 82 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 713 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §18;

2634/2012 Shromažďovací právo: odůvodnění rozpuštění shromáždění

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 2634/2012 · Sp. zn.: 30A 30/2010 - 169 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 720 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §12;

2635/2012 Právo na informace: povinnost poskytnout informace; mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací; vytváření nových informací

Datum: 09.02.2012 · Sbírkové č.: 2635/2012 · Sp. zn.: 1 As 141/2011 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 724 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.4; 106/1999 Sb.: §17 odst.1;

2636/2012 Právo průmyslového vlastnictví: posuzování novosti vynálezu; částečné zrušení patentu

Datum: 31.01.2012 · Sbírkové č.: 2636/2012 · Sp. zn.: 5 As 11/2011 - 187 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 733 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.: §5 odst.3; 527/1990 Sb.: §5 odst.1; 527/1990 Sb.: §23 odst.2; 527/1990 Sb.: §23 odst.1;

2637/2012 Katastr nemovitostí: vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Datum: 28.03.2012 · Sbírkové č.: 2637/2012 · Sp. zn.: 1 Aps 3/2012 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 737 · Vztah k předpisu: 265/1992 Sb.: §7;

2638/2012 Zaměstnanost: podmínky vzniku dohody o provedení práce v závislosti na charakteru odměny

Datum: 23.03.2012 · Sbírkové č.: 2638/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 175/2011 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 745 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §25 odst.3; 262/2006 Sb.: §75;

2639/2012 Ochrana přírody a krajiny: návštěvní řád národního parku

Datum: 06.03.2012 · Sbírkové č.: 2639/2012 · Sp. zn.: 8 Ao 3/2011 - 169 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 749 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §19; 114/1992 Sb.: §78 odst.2 písm.f);

2640/2012 Rybářství: prohlášení vodní plochy za uzavřenou vodu

Datum: 20.04.2012 · Sbírkové č.: 2640/2012 · Sp. zn.: 2 As 54/2011 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 752 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 99/2004 Sb.: §4 odst.1;

2641/2012 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

Datum: 28.03.2012 · Sbírkové č.: 2641/2012 · Sp. zn.: 3 As 30/2011 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 758 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §123b; 326/1999 Sb.: §124a; 326/1999 Sb.: §124; 326/1999 Sb.: §124b; 32008L0115 (EU);

2642/2012 Mezinárodní ochrana: zkoumání důvodů pro udělení azylu nebo doplňkové ochrany; nové skutečnosti nebo zjištění v opakované žádosti

Datum: 06.03.2012 · Sbírkové č.: 2642/2012 · Sp. zn.: 3 Azs 6/2011 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 764 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a písm.e); 325/1999 Sb.: §25 písm.i); 325/1999 Sb.: §25 písm.a);

2643/2012 Kompetenční spory: žádost o úhradu ztráty v důsledku plnění závazku veřejné služby

Datum: 07.03.2012 · Sbírkové č.: 2643/2012 · Sp. zn.: Komp 6/2011 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 768 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §221 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.4; 71/1967 Sb.: §18; 111/1994 Sb.: §19 odst.3; 150/2002 Sb.: §100 odst.2; 500/2004 Sb.: §44;

2644/2012 Kompetenční spory: nicotnost rozhodnutí vydaného správním orgánem v soukromoprávní věci

Datum: 05.03.2012 · Sbírkové č.: 2644/2012 · Sp. zn.: Konf 53/2011 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 778 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104b odst.1; 150/2002 Sb.: §72 odst.3; 150/2002 Sb.: §76 odst.2; 500/2004 Sb.: §77 odst.1;

2645/2012 Správní řízení: skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti; pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 2645/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 23/2007 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 785 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87k odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §50 odst.1;

2646/2012 Řízení před soudem: označení žalovaného správního orgánu a napadeného rozhodnutí

Datum: 19.11.2009 · Sbírkové č.: 2646/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 88/2009 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 785 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §69;

2647/2012 Daňové řízení: nepřípustné dodatečné daňové přiznání

Datum: 29.10.2009 · Sbírkové č.: 2647/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 79/2009 - 133 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 785 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.1; 337/1992 Sb.: §41 odst.2;

2648/2012 Spotřební daň: plátce daně z lihu

Datum: 19.05.2008 · Sbírkové č.: 2648/2012 · Sp. zn.: 15Ca 39/2008 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 786 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §4 odst.1; 353/2003 Sb.: §66 odst.1 písm.c); 353/2003 Sb.: §66 odst.1;

2649/2012 Spotřebitelské úvěry: náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru

Datum: 12.05.2009 · Sbírkové č.: 2649/2012 · Sp. zn.: 10 Ca 320/2007 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2012 · Strana: 786 · Vztah k předpisu: 321/2001 Sb.: §5 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.