Vydání 7-8/2012

Číslo: 7-8/2012 · Ročník: X

2648/2012

Spotřební daň: plátce daně z lihu

Spotřební daň: plátce daně z lihu
k § 4 odst. 1 a § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 217/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 379/2005 Sb. a č. 575/2006 Sb.
Ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je ustanovením speciálním, které rozšiřuje okruh plátců daně z lihu o další skupiny oproti skupinám plátců vymezeným v § 4 odst. 1 téhož zákona. Z formulace § 66 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jednoznačně vyplývá, že plátcem daně se stane i fyzická nebo právnická osoba, která pouze skladuje líh, který je předmětem daně z lihu. Dle jazykového výkladu spojka
„nebo“
v uvedeném ustanovení nepřipouští jiný výklad, než že plátcem daně z lihu se stane subjekt, který naplní i jen jednu z alternativně uvedených podmínek.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 5. 2008, čj. 15 Ca 39/2008-23)*)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.