Vydání 7-8/2012

Číslo: 7-8/2012 · Ročník: X

2646/2012

Řízení před soudem: označení žalovaného správního orgánu a napadeného rozhodnutí

Řízení před soudem: označení žalovaného správního orgánu a napadeného rozhodnutí
k § 65 a § 69 soudního řádu správního
Pokud žalobce podá žalobu podle § 65 a násl. s. ř. s. až poté, co mu bylo doručeno rozhodnutí odvolacího orgánu, a pouze nesprávně označí jakožto žalovaného správní orgán prvního stupně a jako napadené rozhodnutí právě rozhodnutí vydané v prvním stupni, je krajský soud povinen o takovém návrhu rozhodnout meritorně s tím, že v souladu s § 69 s. ř. s. jedná jako s žalovaným právě s odvolacím orgánem. Přezkoumává tudíž v prvé řadě odvolací rozhodnutí, které tvoří s rozhodnutím vydaným v prvním stupni jeden celek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2009, čj. 1 Afs 88/2009-48)
Prejudikatura: č. 534/2005 Sb. NSS; nálezy č. 11/2000 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 406/99) a č. 1/2002 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 592/2000).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.