Vydání 7-8/2012

Číslo: 7-8/2012 · Ročník: X

2645/2012

Správní řízení: skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti; pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu

Správní řízení: skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu
k § 50 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 87k odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Za skutečnosti známé správnímu orgánu z jeho vlastní úřední činnosti, které mohou být podkladem pro rozhodnutí správního orgánu (§ 50 odst. 1 správního řádu z roku 2004), lze v řízení o žádosti cizince o povolení k trvalému pobytu považovat zjištění o účelovosti manželství cizince učiněná správním orgánem v průběhu řízení o dříve podaných (a obsahově zcela totožných) žádostech téhož cizince, která jsou zachycená v pravomocných rozhodnutích správního orgánu o těchto předchozích žádostech.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2009, čj. 9 Ca 23/2007-36)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.