Vydání 7-8/2012

Číslo: 7-8/2012 · Ročník: X

2647/2012

Daňové řízení: nepřípustné dodatečné daňové přiznání

Daňové řízení: nepřípustné dodatečné daňové přiznání
k § 41 odst. 1 větě páté a § 41 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2004*)
Podá-li daňový subjekt nepřípustné dodatečné daňové přiznání ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v němž uplatní vyšší daňovou ztrátu, nejedná se o údaj, ke kterému by měl správce daně přihlížet při stanovení daně ve smyslu § 41 odst. 1 téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2009, čj. 1 Afs 79/2009-133)
Prejudikatura:
č. 1264/2007 Sb. NSS.
*) S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.