Vydání 7-8/2012

Číslo: 7-8/2012 · Ročník: X

2649/2012

Spotřebitelské úvěry: náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru

Spotřebitelské úvěry: náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru
k § 5 odst. 2 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
Ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, nelze vztáhnout na případ, kdy spotřebitel může čerpat úvěr dle svého uvážení v předem stanoveném krátkém časovém intervalu (zde: devět dní).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2009, čj. 10 Ca 320/2007-46)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.