Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X · Rozhodnutí č: 2508/2012 - 2539/2012

Obsah vydání 3/2012

Stáhnout PDF

2508/2012 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení

Datum: 08.11.2011 · Sbírkové č.: 2508/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 81/2010 - 268 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §15 odst.3; 150/2002 Sb.: §34 odst.1; JUD154581CZ 5 As 4/2009 - 86;

2509/2012 Řízení před soudem: zastavení řízení o kasační stížnosti; Mezinárodní ochrana: změna místa hlášeného pobytu

Datum: 27.10.2010 · Sbírkové č.: 2509/2012 · Sp. zn.: 8 Azs 11/2010 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 216 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §33; JUD30801CZ 3 Azs 196/2005 - 50;

2510/2012 Řízení před soudem: meze soudního přezkumu; překvapivé rozhodnutí; Daň z příjmů: činnost profesionálního sportovce

Datum: 29.11.2011 · Sbírkové č.: 2510/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 16/2011 - 78 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 262/2006 Sb.: §2 odst.3; JUD31683CZ IV. ÚS 189/98; JUD30665CZ 2 Afs 62/2004 - 70; JUD158322CZ 2 Afs 180/2006 - 64; JUD187224CZ 6 Ads 48/2009 - 87;

2511/2012 Daň z přidané hodnoty: úrok z daňového přeplatku; Spotřební daně: úrok z daňového přeplatku

Datum: 23.11.2011 · Sbírkové č.: 2511/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 59/2010 - 143 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 227 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §64 odst.6; 337/1992 Sb.: §73 odst.10; 13/1993 Sb.: §291 odst.1; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105; JUD182226CZ 1 Afs 38/2010 - 100;

2512/2012 Správní řízení: obnova řízení

Datum: 22.09.2011 · Sbírkové č.: 2512/2012 · Sp. zn.: 1 As 102/2011 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §100 odst.1 písm.a);

2513/2012 Stavební řízení: účastenství v řízení; společenství vlastníků jednotek

Datum: 22.06.2011 · Sbírkové č.: 2513/2012 · Sp. zn.: 1 As 38/2011 - 146 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 235 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 72/1994 Sb.: §9 odst.1; JUD33361CZ I. ÚS 646/04 - 0; JUD32028CZ Pl. ÚS 2/99; JUD32250CZ Pl. ÚS 51/2000; JUD151381CZ 28 Cdo 5216/2007;

2514/2012 Ochranné známky: přechodná ustanovení

Datum: 09.11.2011 · Sbírkové č.: 2514/2012 · Sp. zn.: 1 As 50/2011 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 137/1995 Sb.; 441/2003 Sb.: §52 odst.1; JUD33359CZ I. ÚS 574/03; JUD202238CZ Pl. ÚS 38/09 - 1; JUD132828CZ 1 As 3/2008 - 195;

2515/2012 Hospodářská soutěž: doporučené ceny; vertikální zakázaná dohoda o určení ceny

Datum: 28.04.2011 · Sbírkové č.: 2515/2012 · Sp. zn.: 62Ca 47/2009 - 159 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2012 · Strana: 242 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.2 písm.a);

2516/2012 Veřejné zakázky: plnění prostřednictvím subdodavatele

Datum: 03.06.2010 · Sbírkové č.: 2516/2012 · Sp. zn.: 62Ca 92/2008 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2012 · Strana: 247 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §44 odst.3 písm.e); 137/2006 Sb.: §44; 137/2006 Sb.: §44 odst.6;

2517/2012 Rozhlasové a televizní vysílání: zásada objektivity a vyváženosti

Datum: 09.09.2011 · Sbírkové č.: 2517/2012 · Sp. zn.: 7 As 2/2010 - 126 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 250 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §31 odst.2; JUD155421CZ 7 As 29/2008 - 104; JUD174731CZ 7 As 23/2010 - 73;

2518/2012 Ochrana osobních údajů: použitelnost kamerového záznamu pořízeného soukromou osobou

Datum: 18.11.2011 · Sbírkové č.: 2518/2012 · Sp. zn.: 2 As 45/2010 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §16; 101/2000 Sb.: §44 odst.2 písm.i); 101/2000 Sb.: §45 odst.1 písm.i); 500/2004 Sb.: §50-57; JUD106549CZ 1 As 12/2008 - 67; JUD158099CZ 1 Afs 60/2009 - 119;

2519/2012 Školství: maximální doba studia na vysoké škole; přerušení studia

Datum: 31.03.2011 · Sbírkové č.: 2519/2012 · Sp. zn.: 8 As 37/2010 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 263 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §54 odst.2;

2520/2012 Ochrana spotřebitele: označení původu vína

Datum: 22.09.2011 · Sbírkové č.: 2520/2012 · Sp. zn.: 1 As 89/2011 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 321/2004 Sb.: §39 odst.1 písm.jj); 321/2004 Sb.: §39 odst.1; 31999R1493 (EU);

2521/2012 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: výsluhový příspěvek

Datum: 21.09.2010 · Sbírkové č.: 2521/2012 · Sp. zn.: 9 Ca 262/2008 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2012 · Strana: 271 · Vztah k předpisu: 76/1959 Sb.; 221/1999 Sb.: §2; 361/2003 Sb.: §160 odst.1; 361/2003 Sb.: §163 odst.1;

2522/2012 Zaměstnanost: podpora při rekvalifikaci

Datum: 30.08.2011 · Sbírkové č.: 2522/2012 · Sp. zn.: 4 Ads 74/2011 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 274 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §40; JUD193747CZ 7 Azs 79/2009 - 84;

2523/2012 Mezinárodní ochrana: vylučující klauzule; činy v rozporu se zásadami a cíli OSN

Datum: 29.03.2011 · Sbírkové č.: 2523/2012 · Sp. zn.: 6 Azs 40/2010 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 278 · Vztah k předpisu: 208/1993 Sb.; 325/1999 Sb.: §15a odst.2; 325/1999 Sb.: §15a odst.1 písm.c); 32004L0083 (EU);

2524/2012 Pobyt cizinců: zajištění cizince; překážky správního vyhoštění, vycestování nebo předání

Datum: 23.11.2011 · Sbírkové č.: 2524/2012 · Sp. zn.: 7 As 79/2010 - 150 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2012 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §124; 326/1999 Sb.: §124b; 326/1999 Sb.: §129; JUD181487CZ 9 As 5/2010 - 74; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151;

2525/2012 Loterie: oddělení výherních hracích přístrojů v herně

Datum: 14.11.2011 · Sbírkové č.: 2525/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 26/2011 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 300 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §17 odst.10 písm.c); 202/1990 Sb.: §48 odst.1 písm.a);

2526/2012 Kompetenční spory: spory z veřejnoprávních smluv

Datum: 22.09.2011 · Sbírkové č.: 2526/2012 · Sp. zn.: Komp 5/2011 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 305 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §182 odst.2; JUD107309CZ Komp 4/2006 - 103; JUD107009CZ Komp 1/2007 - 54; JUD133947CZ Konf 31/2007 - 82;

2527/2012 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; Daňové řízení: vytýkací řízení

Datum: 20.08.2009 · Sbírkové č.: 2527/2012 · Sp. zn.: 7 Ans 2/2009 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 312 · Vztah k předpisu: D-144; 337/1992 Sb.: §43; 280/2009 Sb.: §7; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90; JUD139586CZ 9 Afs 110/2007 - 102;

2528/2012 Daňové řízení: zákaz započtení na nedoplatky na dani vzniklé po prohlášení konkursu

Datum: 13.05.2009 · Sbírkové č.: 2528/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 12/2009 - 52 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 312 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.i); 337/1992 Sb.: §40a; 296/2007 Sb.; JUD33368CZ I. ÚS 544/02; JUD30275CZ 30 Ca 110/2001 - 30;

2529/2012 Daňové řízení: povinnost spolupráce mezi orgány státu

Datum: 15.04.2009 · Sbírkové č.: 2529/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 62/2008 - 72 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 313 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.7; 337/1992 Sb.: §34 odst.1; 337/1992 Sb.: §34 odst.2; 337/1992 Sb.: §34 odst.6; 337/1992 Sb.: §50 odst.6; 219/2000 Sb.: §3 odst.2; JUD30625CZ 2 Afs 65/2004 - 47;

2530/2012 Daň z přidané hodnoty: osoby povinné platit daň; poskytnutá sleva z ceny; Daň z příjmů právnických osob: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Datum: 28.12.2007 · Sbírkové č.: 2530/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 48/2004 - 92 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 313 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §6 odst.2; 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.r); 588/1992 Sb.: §3 odst.1; 588/1992 Sb.: §14 odst.5; JUD30358CZ 2 Afs 44/2003 - 73;

2531/2012 Daň z příjmů: tvorba opravných položek; režim převodu směnečných pohledávek

Datum: 05.11.2008 · Sbírkové č.: 2531/2012 · Sp. zn.: 1 Afs 85/2008 - 97 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.i); 593/1992 Sb.: §2 odst.2; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

2532/2012 Spotřební daně: daň z lihu

Datum: 02.04.2009 · Sbírkové č.: 2532/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 95/2008 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 61/1997 Sb.: §4 odst.6; 61/1997 Sb.: §17a odst.1 písm.b); 353/2003 Sb.: §70; 354/2003 Sb.; JUD139423CZ 5 Afs 129/2005 - 110; JUD146695CZ 7 Afs 54/2006 - 155;

2533/2012 Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku; důkazní břemeno; pojem "skladování výrobků"

Datum: 26.02.2009 · Sbírkové č.: 2533/2012 · Sp. zn.: 7 Afs 69/2007 - 85 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 7/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §31 odst.8; 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 353/2003 Sb.: §42 odst.2; 353/2003 Sb.: §42; 353/2003 Sb.: §42 odst.11; 353/2003 Sb.: §42 odst.12; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD133791CZ 5 Afs 34/2008 - 56;

2534/2012 Správní trestání: kvalifikace správního deliktu; podnikání na kapitálovém trhu

Datum: 19.06.2008 · Sbírkové č.: 2534/2012 · Sp. zn.: 9 Afs 127/2007 - 286 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 256/2004 Sb.: §4 odst.3 písm.a); 256/2004 Sb.: §187 písm.a);

2535/2012 Veřejné zakázky: změna zadávací dokumentace a předmětu zakázky

Datum: 12.05.2008 · Sbírkové č.: 2535/2012 · Sp. zn.: 5 Afs 131/2007 - 131 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 316 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §25 odst.1; 40/2004 Sb.: §48 odst.1; 40/2004 Sb.: §52; 137/2006 Sb.: §6; 137/2006 Sb.: §44 odst.1; 137/2006 Sb.: §49; HI2564CZ 5 Afs 131/2007 - 131;

2536/2012 Sociální zabezpečení: účinky rozhodnutí o potvrzení nuceného vyrovnání na pohledávky na pojistném a penále

Datum: 11.09.2008 · Sbírkové č.: 2536/2012 · Sp. zn.: 38 Cad 11/2008 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2012 · Strana: 316 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §20; 328/1991 Sb.: §22 odst.2; 328/1991 Sb.: §31 odst.1; 328/1991 Sb.: §33 odst.1; 328/1991 Sb.: §36 odst.1 písm.b); 328/1991 Sb.: §42 odst.1; 328/1991 Sb.: §53 odst.2; JUD30308CZ Sst 2/2003 - 225; JUD30767CZ 1 Afs 96/2004 - 62;

2537/2012 Služební poměr: účastenství v řízení

Datum: 23.10.2008 · Sbírkové č.: 2537/2012 · Sp. zn.: 3 Ans 9/2008 - 153 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 317 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §122; 13/1993 Sb.: §12;

2538/2012 Myslivost: řízení o přičlenění honebních pozemků

Datum: 30.06.2008 · Sbírkové č.: 2538/2012 · Sp. zn.: 4 As 47/2007 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 318 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §30 odst.1; 449/2001 Sb.; JUD31861CZ III. ÚS 86/98;

2539/2012 Daňové řízení: právo na tlumočníka

Datum: 26.10.2007 · Sbírkové č.: 2539/2012 · Sp. zn.: 2 Afs 36/2007 - 86 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2012 · Strana: 318 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §3; 337/1992 Sb.: §30 odst.2 písm.b); 2/1993 Sb.: čl.37 odst.4;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.