Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2528/2012

Daňové řízení: zákaz započtení na nedoplatky na dani vzniklé po prohlášení konkursu

Daňové řízení: zákaz započtení na nedoplatky na dani vzniklé po prohlášení konkursu
k § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání**)
k § 40a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.*)
k čl. XXVIII a čl. CIV zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, zakotvující zákaz započtení na majetek patřící do podstaty je speciální úpravou (
lex specialis
) i vůči § 40a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2009, čj. 1 Afs 12/2009-52)
Prejudikatura:
č. 182/2004 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 76/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 544/02), č. 145/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 648/04), č. 46/2006 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 208/05), č. 342/2008 Sb. a č. 54/2009 Sb.
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.
**)
S účinností od 1. 1. 2008 nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.