Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2530/2012

Daň z přidané hodnoty: osoby povinné platit daň; poskytnutá sleva z ceny; Daň z příjmů právnických osob: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Daň z přidané hodnoty: osoby povinné platit daň; poskytnutá sleva z ceny Daň z příjmů právnických osob: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
k § 3 odst. 1 a § 14 odst. 5 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1999**)
k § 25 odst. 1 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1999
k § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků*)
I. Sleva z ceny (§ 14 odst. 5 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty), která mění základ daně z přidané hodnoty a její výši, musí být vždy spojena s konkrétním zdanitelným plněním. Tato podmínka již ale neplatí pro jiné formy motivace zákazníků (tzv. bonusy), a tím je od slev z ceny také odlišuje.
II. Osoby, které jsou povinny platit daň (§ 3 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v praxi spotřebitelé), nejsou poplatníky ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
III. Odvedení daně z přidané hodnoty na výstupu je výlučně povinností plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění. Nejde o daň zaplacenou za jiného poplatníka podle § 25 odst. 1 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 12. 2007, čj. 1 Afs 48/2004-92)
Prejudikatura:
č. 264/2004 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 120/1998 Sb. ÚS.
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.
**)
S účinností od 30. 9. 2003 byla sleva z ceny (původně v § 14 odst. 5) upravena v § 14 odst. 6 zákona. S účinností od 1. 5. 2004 byl zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.