Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2527/2012

Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; Daňové řízení: vytýkací řízení

Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti Daňové řízení: vytýkací řízení
k § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 255/1994 Sb. a č. 270/2007 Sb. *)
Pro posouzení, zda došlo ke stavení lhůty k uzavření vytýkacího řízení ve smyslu pokynu Ministerstva financí D-144, o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení, je u úkonů, které mají mít takovýto účinek, nutno zkoumat nejen nastoupení podmínek formálních (doložení úkonů ve správním spise příslušnými dožádáními, existence povolení Ministerstva financí k prodloužení lhůty apod.), ale též splnění materiálních podmínek. Dožádání samotné i způsob, jakým je prováděno, musí rozumně a účelně směřovat k dosažení účelu vytýkacího řízení, tj. zejména směřovat ke zjištění pro věc podstatných skutkových okolností.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2009, čj. 7 Ans 2/2009-38)
Prejudikatura:
č. 605/2005 Sb. NSS a č. 1729/2008 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.