Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2537/2012

Služební poměr: účastenství v řízení

Služební poměr: účastenství v řízení
k § 122 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky*)
k § 12 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákonů č. 113/1997 Sb., č. 1/2002 Sb. č. 354/2003 Sb. a č. 187/2004 Sb.**)
Účastníkem řízení ve věcech služebního poměru byl ve smyslu § 122 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a § 12 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, také ten, kdo o sobě tvrdil, že je celníkem ve služebním poměru (zde bývalý zaměstnanec Generálního ředitelství cel, jehož výpověď z pracovního poměru byla neplatná).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2008, čj. 3 Ans 9/2008-153)
*)
S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
**)
Ustanovení bylo s účinností od 1. 1. 2007 zrušeno zákonem č. 187/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.