Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2532/2012

Spotřební daně: daň z lihu

Spotřební daně: daň z lihu
k § 4 odst. 6 a § 17a odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění zákonů č. 22/2000 Sb. a č. 354/2003 Sb.
k § 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., opravňuje pěstitele dát si vyrobit ovocný destilát pěstitelským pálením v maximálním množství 30 l. Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením podléhá snížené sazbě daně lihu (§ 70 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních). Překročení množstevního limitu je správním deliktem pěstitele postižitelným podle zákona o lihu, nezakládá však povinnost provozovatele pěstitelské pálenice uhradit za líh vyrobený nad množstevní limit částku odpovídající rozdílu mezi základní a sníženou sazbou daně z lihu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2009, čj. 7 Afs 95/2008-43)
Prejudikatura:
č. 1769/2009 Sb. NSS a č. 1778/2009 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 145/2003 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 666/02).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.