Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2538/2012

Myslivost: řízení o přičlenění honebních pozemků

Myslivost: řízení o přičlenění honebních pozemků
k § 30 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
Z žádného ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, nevyplývá, že by řízení o přičlenění honebních pozemků (které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu) podle § 30 odst. 1 citovaného zákona bylo možné zahájit pouze z moci úřední, a nikoliv též na návrh.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2008, čj. 4 As 47/2007-84)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 79/1998 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 86/98).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.