Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2529/2012

Daňové řízení: povinnost spolupráce mezi orgány státu

Daňové řízení: povinnost spolupráce mezi orgány státu
k § 34 odst. 1, 2 a 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 323/1993 Sb., č. 255/1994 Sb. a č. 444/2005 Sb. *)
Aplikace § 34 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nevylučuje souběžnou aplikaci § 34 odst. 1 a 2 téhož zákona. Zatímco obecná povinnost předat správci daně údaje potřebné pro vyměření a vymáhání daně podle § 34 odst. 1 citovaného zákona stíhá všechny státní orgány, včetně orgánů sociálního zabezpečení, a orgány územních samospráv (byť jen za předpokladu, že je správce daně schopen vznesené požadavky zdůvodnit v intencích § 34 odst. 1 a 2 věty první zákona o správě daní a poplatků), povinnost předat konkrétní údaje obsažené v § 34 odst. 6 tohoto zákona dopadá toliko na orgány sociálního zabezpečení s tím, že jsou povinny požadavkům správce daně dostát vždy, bez ohledu na případný názor o neoprávněnosti těchto požadavků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2009, čj. 2 Afs 62/2008-72)
Prejudikatura:
č. 532/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.