Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2531/2012

Daň z příjmů: tvorba opravných položek; režim převodu směnečných pohledávek

Daň z příjmů: tvorba opravných položek; režim převodu směnečných pohledávek
k § 2 odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 132/1995 Sb.*)
k § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2002
Došlo-li na základě smluvního vztahu k postoupení pohledávky soudně přiznané směnečnými platebními rozkazy, kdy důvodem jejich vydání bylo uplatnění směnek vydaných k zajištění půjčky mezi osobami odlišnými od daňového subjektu, jednalo se o soudně přiznaný nárok (pohledávku) ze zajišťovací směnky (předmětem smlouvy o postoupení pohledávky nebyla tedy pohledávka z původního kauzálního vztahu). Byla-li pohledávka jako směnečná vymáhána a soudem přiznána, pak následně se musí směnečným režimem řídit i postup při jejím převodu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2008, čj. 1 Afs 85/2008-97)
Prejudikatura:
č. 689/2005 Sb. NSS a č. 906/2006 Sb. NSS.
*)
Ustanovení bylo později změněno zákony č. 492/2000 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 669/2004 Sb. a č. 545/2005 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.