Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2534/2012

Správní trestání: kvalifikace správního deliktu; podnikání na kapitálovém trhu

Správní trestání: kvalifikace správního deliktu; podnikání na kapitálovém trhu
k § 4 odst. 3 písm. a) a § 187 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Pro kvalifikaci správního deliktu jako naplňujícího znaky uvedené v § 187 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve spojení s § 4 odst. 3 písm. a) téhož zákona, nepostačí, když správní orgán vychází jen z prosté textace smlouvy o správě cenných papírů, neboť rozhodující skutečností je faktická činnost smluvních stran, tj. zda a jakým způsobem bylo ze smlouvy plněno.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2008, čj. 9 Afs 127/2007-286)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.