Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2533/2012

Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku; důkazní břemeno; pojem "skladování výrobků"

Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku; důkazní břemeno; pojem „skladování výrobků“
k § 42 odst. 2, 11 a 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 217/2005 Sb. a č. 575/2006 Sb.
§ 31 odst. 8 a 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků*)
I. Pro závěr, že konkrétní osoba (ve větším množství) „
skladuje
“ vybrané výrobky, není nutné prokázat, že o existenci těchto výrobků věděla a měla v úmyslu je uchovávat a zajišťovat před znehodnocením, odcizením apod. Za účastníka řízení vedených ve smyslu § 42 odst. 2, 11 a 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, tak může být považován i ten, kdo má tyto výrobky pouze v detenci, není-li zjištěna osoba, která by je skladovala „
kvalifikovaným
“ způsobem.
II. V řízení o zajištění, propadnutí a zabrání vybraných výrobků a dopravních prostředků (§ 42 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních) neplatí rozložení důkazního břemene mezi účastníka řízení a správní orgán, ve smyslu § 31 odst. 8 a 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Prokázání existence podmínek pro postup dle § 42 zákona o spotřebních daních je tak primárně věcí celních orgánů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2009, čj. 7 Afs 69/2007-85)
Prejudikatura:
č. 791/2006 Sb. NSS, č. 1700/2008 Sb. NSS a č. 1778/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 134/2004 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 429/01) a č. 291/2008 Sb. (sp. zn. Pl. ÚS 72/06).
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.