Vydání 5/2011

Číslo: 5/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2258/2011 - 2287/2011

Obsah vydání 5/2011

Stáhnout PDF

2258/2011 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Datum: 15.03.2010 · Sbírkové č.: 2258/2011 · Sp. zn.: 8 Ans 1/2009 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 377 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §81 odst.1; 500/2004 Sb.: §81 odst.1; JUD34513CZ 8 Ans 1/2006 - 135;

2259/2011 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o uložení kázeňského trestu

Datum: 24.11.2010 · Sbírkové č.: 2259/2011 · Sp. zn.: 9 As 2/2008 - 125 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 169/1999 Sb.: §46 odst.3; 169/1999 Sb.: §76 odst.6; 150/2002 Sb.: §70 písm.f); JUD194003CZ 46857/06; JUD186003CZ Pl. ÚS 32/08 - 3; JUD32311CZ Pl. ÚS 16/99 - 1;

2260/2011 Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání žaloby proti rozhodnutí České národní banky

Datum: 22.02.2011 · Sbírkové č.: 2260/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 4/2011 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 382 · Vztah k předpisu: 363/1999 Sb.: §10 odst.9; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 278/2009 Sb.; JUD30281CZ 6 A 57/2002 - 61; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197;

2261/2011 Řízení před soudem: ochrana proti nezákonnému zahájení vytýkacího řízení; ochrana před účelově prodluzovanému vytýkacímu řízení

Datum: 16.11.2010 · Sbírkové č.: 2261/2011 · Sp. zn.: 9 Aps 5/2010 - 81 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 385 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §43; 150/2002 Sb.: §43; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §85; JUD32752CZ II. ÚS 334/02; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD50438CZ 7 Afs 10/2006 - 57; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD183215CZ 5 Afs 92/2008 - 147; 32003R1798 (EU);

2262/2011 Daň z příjmů fyzických osob: příjem společníka a jednatele společnosti

Datum: 31.08.2010 · Sbírkové č.: 2262/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 24/2010 - 96 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 391 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.1 písm.b); JUD30982CZ 6 Afs 9/2003 - 59; JUD30934CZ 2 Afs 4/2005 - 56;

2263/2011 Daň z příjmů právnických osob: dodatečné daňové přiznání

Datum: 21.01.2011 · Sbírkové č.: 2263/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 101/2009 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 396 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41 odst.4; 337/1992 Sb.: §47 odst.1; JUD32576CZ II. ÚS 67/2000; JUD48116CZ 1 Afs 20/2006 - 60; JUD38877CZ 9 Afs 16/2007 - 87; JUD162262CZ 7 Afs 20/2007 - 73;

2264/2011 Správní trestání: vydání rozhodnutí v blokovém řízení

Datum: 29.12.2010 · Sbírkové č.: 2264/2011 · Sp. zn.: 8 As 68/2010 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 400 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.f); 200/1990 Sb.: §84; 200/1990 Sb.: §85; 200/1990 Sb.: §86; 200/1990 Sb.: §87; 200/1990 Sb.: §88; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §72 odst.1; JUD22750CZ 21 Cdo 775/2000; JUD34539CZ A 6/2003 - 44;

2265/2011 Územní plánování: formální náležitosti zasedání zastupitelstva; změna funkčního využití pozemku

Datum: 26.05.2010 · Sbírkové č.: 2265/2011 · Sp. zn.: 8 Ao 1/2007 - 94 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 404 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §139b odst.15; 128/2000 Sb.: §93; 128/2000 Sb.: §96; 500/2004 Sb.: §40 odst.1 písm.a); JUD30595CZ 6 A 44/2001 - 71; JUD163761CZ 6 Ads 88/2006 - 159; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

2266/2011 Opatření obecné povahy: změna územního plánu; aktivní legitimace spoluvlastníků nemovitosti

Datum: 24.11.2010 · Sbírkové č.: 2266/2011 · Sp. zn.: 1 Ao 5/2010 - 169 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 411 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a-101d; 150/2002 Sb.: §101a; 500/2004 Sb.: §68 odst.3; 183/2006 Sb.: §47 odst.5; 183/2006 Sb.: §47 odst.2; 183/2006 Sb.: §47 odst.3; 183/2006 Sb.: §50 odst.1; 183/2006 Sb.: §52 odst.2; 183/2006 Sb.: §55 odst.2; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD108060CZ 1 As 16/2008 - 48; JUD145961CZ 1 Ao 3/2008 - 136; JUD146360CZ 1 As 80/2008 - 68; JUD156374CZ 1 Ao 1/2009 - 185;

2267/2011 Státní sociální podpora: příspěvek na bydlení

Datum: 06.10.2010 · Sbírkové č.: 2267/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 23/2010 - 98 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 436 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.: §24;

2268/2011 Státní sociální podpora: příspěvek na bydlení

Datum: 29.09.2010 · Sbírkové č.: 2268/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 61/2010 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 439 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.: §27;

2269/2011 Služební poměr: ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru

Datum: 25.10.2010 · Sbírkové č.: 2269/2011 · Sp. zn.: 22Ca 177/2009 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 5/2011 · Strana: 442 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.b); 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.d); 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.a);

2270/2011 Volby do zastupitelstev obcí: přepočítání hlasů; volební strana

Datum: 16.11.2010 · Sbírkové č.: 2270/2011 · Sp. zn.: 44A 105/2010 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 5/2011 · Strana: 443 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §20; 491/2001 Sb.: §60 odst.1; 150/2002 Sb.: §90 odst.1; 150/2002 Sb.: §90; JUD33173CZ Pl. ÚS 73/04;

2271/2011 Volby do zastupitelstev obcí: předvolební průzkum

Datum: 16.11.2010 · Sbírkové č.: 2271/2011 · Sp. zn.: 44A 106/2010 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 5/2011 · Strana: 445 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §30 odst.2; 491/2001 Sb.: §30; 491/2001 Sb.: §60 odst.1; 150/2002 Sb.: §90 odst.1;

2272/2011 Myslivost: registrace honebního společenstva; platnost transformační valné hromady honebního společenstva

Datum: 27.01.2010 · Sbírkové č.: 2272/2011 · Sp. zn.: 7 As 62/2009 - 120 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 447 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §22 odst.8; 449/2001 Sb.: §22 odst.2; 449/2001 Sb.: §28 odst.2; 449/2001 Sb.: §69; JUD30513CZ 1 Azs 34/2004 - 49; JUD47662CZ 8 As 27/2005 - 214;

2273/2011 Kompeteční spory: zrušení národní správy

Datum: 31.03.2010 · Sbírkové č.: 2273/2011 · Sp. zn.: Komp 2/2008 - 159 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 452 · Vztah k předpisu: 5/1945 Sb.II: §11; 320/2002 Sb.: čl.CXIX; 320/2002 Sb.;

2274/2011 Kompetenční spory: náhrada za porušení povinností podle zákona o ochraně osobních údajů

Datum: 24.02.2010 · Sbírkové č.: 2274/2011 · Sp. zn.: Konf 56/2009 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 459 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.; 439/2004 Sb.; JUD30520CZ Konf 11/2003 - 12;

2275/2011 Kompetenční spory: plnění ze smouvy o připojení k distribuční soustavě

Datum: 13.04.2010 · Sbírkové č.: 2275/2011 · Sp. zn.: Konf 108/2009 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2011 · Strana: 462 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §17 odst.5 písm.a); JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD43494CZ Konf 99/2004 - 5; JUD141063CZ Konf 41/2008 - 12;

2276/2011 Řízení před soudem: rozsah žalobní legitimace poškozeného v přestupkovém řízení; konkurence důvodů pro odmítnutí žaloby

Datum: 31.10.2007 · Sbírkové č.: 2276/2011 · Sp. zn.: 2 As 46/2006 - 100 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 466 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §70 odst.2; 200/1990 Sb.: §72 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §68 písm.a); JUD34544CZ 4 As 50/2004 - 59; JUD30899CZ 2 As 1/2005 - 62;

2277/2011 Daňové řízení: dokazování; použitelnost důkazů z kontroly jiného druhu daně

Datum: 13.08.2008 · Sbírkové č.: 2277/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 100/2008 - 137 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 466 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.4; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

2278/2011 Daňové řízení: zásady řízení; dokazování

Datum: 06.12.2006 · Sbírkové č.: 2278/2011 · Sp. zn.: 15Ca 162/2006 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 5/2011 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2; 337/1992 Sb.: §31;

2279/2011 Daň z přidané hodnoty: poskytování služeb vlastním zaměstnancům; povinnost uplatnit daň na výstupu

Datum: 16.04.2009 · Sbírkové č.: 2279/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 68/2008 - 84 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 588/1992 Sb.: §2 odst.2 písm.b); 588/1992 Sb.: §7 odst.2 písm.a); 588/1992 Sb.: §7 odst.1;

2280/2011 Daň z nemovitostí: postavení správce konkursní podstaty

Datum: 29.08.2008 · Sbírkové č.: 2280/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 33/2007 - 47 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §18; 338/1991 Sb.: §3 odst.1; 338/1991 Sb.: §8 odst.1; JUD33368CZ I. ÚS 544/02; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD23190CZ 29 Odo 2086/2000; JUD30806CZ 1 Afs 55/2004 - 94; JUD33782CZ 24 K 15/2004;

2281/2011 Důchodové pojištění: příplatek k důchodu

Datum: 18.02.2009 · Sbírkové č.: 2281/2011 · Sp. zn.: 6 Ads 96/2007 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §2; 119/1990 Sb.: §30 odst.2; 622/2004 Sb.: §1 písm.a); JUD37873CZ 3 Ads 53/2006 - 31; JUD38899CZ 6 Ads 4/2006 - 32;

2282/2011 Důchodové pojištění: příplatek k důchodu

Datum: 26.11.2008 · Sbírkové č.: 2282/2011 · Sp. zn.: 4 Ads 52/2008 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §2; 119/1990 Sb.: §2 odst.1; 119/1990 Sb.: §4; 119/1990 Sb.: §25 odst.7; 119/1990 Sb.: §25 odst.8;

2283/2011 Důchodové pojištění: příplatek k důchodu

Datum: 12.02.2009 · Sbírkové č.: 2283/2011 · Sp. zn.: 6 Ads 8/2009 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 622/2004 Sb.: §1 odst.1 písm.a);

2284/2011 Rozhlasové a televizní vysílání: rozlišení teleshoppingu a vlastní propagace provozovatele vysílání

Datum: 03.12.2009 · Sbírkové č.: 2284/2011 · Sp. zn.: 10 Ca 240/2009 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2011 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.n); 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.r);

2285/2011 Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky

Datum: 03.07.2007 · Sbírkové č.: 2285/2011 · Sp. zn.: 62Ca 30/2006 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2011 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §101 odst.1;

2286/2011 Ochranné známky: správní poplatek za podání rozkladu

Datum: 27.05.2009 · Sbírkové č.: 2286/2011 · Sp. zn.: 6 As 2/2008 - 124 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.95 odst.2; 150/2002 Sb.: §48 odst.1 písm.a); 441/2003 Sb.: §42 odst.2; JUD30950CZ 7 Ans 5/2005 - 75; 31994R0040 (EU); 31995R2868 (EU);

2287/2011 Ochranné známky: rozlišovací způsobilost

Datum: 30.03.2009 · Sbírkové č.: 2287/2011 · Sp. zn.: 4 As 1/2008 - 220 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2011 · Strana: 470 · Vztah k předpisu: 174/1988 Sb.: §3 odst.1 písm.e); 174/1988 Sb.: §3 odst.2; JUD16330CZ 5342/31; JUD31373CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD20161CZ 7 A 147/99 - 35;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.