Vydání 5/2011

Číslo: 5/2011 · Ročník: IX

2284/2011

Rozhlasové a televizní vysílání: rozlišení teleshoppingu a vlastní propagace provozovatele vysílání

Rozhlasové a televizní vysílání: rozlišení teleschoppingu a vlastní propagace provozovatele vysílání
Podle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, je reklamou i oznámení vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání určené k podpoře prodeje, respektive sledování jeho produktů. Oproti tomu dle zákonné definice teleschoppingu (§ 2 odst. 1 písm. r) téhož zákona) se jím nerozumí přímá nabídka zboží určená veřejnosti, kterou by učinil ve vysílání sám provozovatel vysílání, ale vždy jen nabídka zboží jiných subjektů zařazená za úplatu. Provozovatel vysílání přímou nabídku svého zboží nemusí činit, protože již samotným vysíláním pořadů na svých programech a jejich sledováním ze strany diváků je kontrakt uzavřen.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2009, čj. 10 Ca 240/2009 – 37)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.