Vydání 5/2011

Číslo: 5/2011 · Ročník: IX

2271/2011

Volby do zastupitelstev obcí: předvolební průzkum

Volby do zastupitelstev obcí: předvolební průzkum
Předvolebním průzkumem ve smyslu § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, není otevření ankety na internetové verzi místního periodika s názvem „Koho byste v Poděbradech nejraději viděli jako starostu?“ za situace, kdy k hlasování v anketě nebyla třeba registrace hlasujícího, jeho bydliště ani ověření věku, hlasovat mohl kdokoli, odkudkoli, bez ohledu na hranice města a celé České republiky a kdy navíc byla anketa zaměřena na zjištění, který z lídrů volebních stran by respondentům vyhovoval za starostu, nikoli na to, komu z lídrů volebních stran hodlá hlasující dát ve volbách svůj hlas.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2010, čj. 44 A 106/2010 – 58)
Věc: Volba pro město Poděbrady, Sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva města Poděbrady proti Městskému úřadu města Poděbrady, za účasti Jaromíra N. a dalších, o návrhu na neplatnost hlasování.
Navrhovatel podal dne 27. 10. 2010 návrh na neplatnost hlasování do zastupitelstva města Poděbrady. Domníval se, že byl mimo jiné porušen § 30 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. (zákaz zveřejňovat výsledky předvolebních a volebních průzkumů) tím, že společnost Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o., ještě v době začátku voleb zveřejňovala předvolební průzkum voleb do zastupitelstva města Poděbrady, tzv. „Volby nanečisto“ na internetových stránkách místního periodika (www.podebradskenoviny.cz). Navrhovatel je přesvědčen, že zveřejnění předvolebního průzkumu a jeho propagace v době, kdy je toto zveřejňování zákonem zakázáno, mohlo ovlivnit výsledky hlasování ve všech volebních okrscích. Je tak dán důvod k vyslovení neplatnosti hlasování ve všech patnácti volebních okrscích. Navrhovatel si je vědom toho, že návrh na neplatnost hlasování je důvodný při kumulativním splnění těchto předpokladů: souvislost mezi tvrzenou protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu nebo její jednotlivé kandidáty a intenzita protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat jiné výsledky hlasování, a v důsledku toho jiné složení zastupitelstva obce. Podle navrhovatele byly v daném případě tyto předpoklady pro vyslovení neplatnosti hlasování splněny. K důkazu navrhl vyžádat zprávu správce internetových stránek ohledně doby zveřejnění předvolebního průzkumu.
Odpůrce ve vyjádření k návrhu na neplatnost hlasování ke zveřejňování průzkumu na webových stránkách uvedl, že na tuto skutečnost nebyl při volbách nijak upozorněn, aby se mohl pokusit zjednat nápravu; dověděl se o tom až z podaného návrhu.
Krajský soud v Praze návrh na neplatnost hlasování zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Námitka poukazující na porušení volební kampaně uveřejněním průzkumu „Volby nanečisto“ na internetových stránkách navrhovatelem označené společnosti není důvodná. K tomu odkazuje soud na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2010, čj. Vol 12/2010 – 24, v němž NSS mimo jiné konstatoval: „Z podstaty předvolebního průzkumu vyplývá, že jde o přibližný odhad volebního výsledku, získaný kombinací statistických a sociologických metod. Tento odhad může jen obtížně odpovídat přesným výsledkům voleb.“ Na tuto základní premisu lze plně odkázat také v dané věci. Nadto soud poznamenává, že uvedený průzkum provedly společnosti „svázané“ s městem Poděbrady (Městská knihovna, příspěvkové organizace města Poděbrady, a Kulturní a informační centrum Poděbrady). Lze proto jen stěží předpokládat, že by jejich cílem bylo poškodit právě navrhovatele, za kterého kandidoval starosta města Poděbrady. Je proto zcela nadbytečné zabývat se dalšími důvody, pro které nemohlo uveřejnění „průzkumu“ ovlivnit výsledek hlasování, potažmo voleb. Pro stručnost postačí odkázat na výstižná a zcela případná stanoviska zvolených kandidátů, zejména za volební stranu Poděbradské fórum, bez ohledu na skutečnost, že jde o představitele soupeřící strany, neboť jejich tvrzení stojí na logických a racionálních základech a vyúsťují v soudem akceptovatelné úsudky. Nadto jsou-li tak jako v tomto případě podloženy stanoviskem jednatele Kulturního a informačního centra ze dne 15. 11. 2010, které si soud vyžádal. Jmenovaný ve stanovisku upřesnil, že 21. den před konáním voleb do zastupitelstev měst a obcí otevřeli na internetové verzi Poděbradských novin www.podebradskenoviny.cz anketu s názvem „Koho byste v Poděbradech nejraději viděli jako starostu?“. V řádkové verzi uvedli názvy stran a jejich čelního představitele s tím, že návštěvníci stránek mohli hlasovat kliknutím na tlačítko u jednotlivé strany. K hlasování nebyla třeba registrace hlasujícího, jeho bydliště ani ověření věku a dále nebylo znemožněno, aby bylo možné hlasovat pro jednotlivého kandidáta vícekrát. Jinými slovy to znamená, že každý z návštěvníků kteréhokoli věku mohl opakovaně hlasovat klikáním na tlačítko. Nejednalo se o průzkum jako takový, ale o anketu, jejíž validita je zpochybnitelná právě díky možnosti opakovaného hlasování jednotlivých návštěvníků webu. Dva dny před volbami (tedy ve středu 13. 10. 2010) anketu ukončili tím, že znemožnili klikání na tlačítka a zveřejnili její výsledky v článku „Prohlédněte si, jak jste hlasovali před volbami“, volby nanečisto. Článek tvoří tabulka, v níž jsou jmenovitě uvedeni lídři volebních stran (potenciální starostové) s počtem hlasů převedených na procenta, s tím, že celkem hlasovalo 5 291 respondentů a nejvíce hlasů 1 598 obdržel lídr volební strany Otevřeně s Vámi. Tato informace byla přístupná i v dny konání voleb. V současné době je v archivu webu.
S ohledem na výše uvedené vyčerpávající vyjádření jednatele proto postačí ze strany soudu již jen dodat, že za situace, kdy internetová anketa nebyla vázána na registraci hlasujících, hlasovat mohl kdokoli, odkudkoli, bez ohledu na hranice města a celé České republiky a kdy navíc byla anketa zaměřena na zjištění, který z lídrů volebních stran by respondentům vyhovoval za starostu, nemohlo jít a také nešlo o průzkum výsledků voleb ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., tím spíše o průzkum, který by mohl ovlivnit výsledky hlasování či výsledky voleb. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.